Inviterede til netværksarrangement hos LB Forsikring den 13/9 2018

 • Akademisk Arkitektforening
 • Ansatte Tandlægers Organisation
 • BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
 • Centralforeningen for Stampersonel 
 • Danmarks Lærerforening
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • Danske Tandplejere
 • Dansk Musiker Forbund
 • Dansk Musikpædagogisk Forening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd 
 • Den Danske Landinspektørforening
 • Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Ergoterapeutforeningen
 • FAF
 • Farmakonomforeningen
 • Forbrugsforeningen
 • Foreningen af Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
 • Foreningen af Kliniske Diætister
 • Forsikringsforbundet
 • Frie Skolers Lærerforening
 • Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Jordemoderforeningen
 • Konstruktørforeningen
 • Kost & Ernæringsforbundet
 • Lærernes a-kasse
 • Lærerstuderendes Landskreds
 • Lån&Spar Bank
 • Merkonomernes Hovedorganisation
 • PROSA - Forbundet af It-professionelle
 • Radiograf Rådet
 • Safu, Sammenslutningen af Funktionærer
 • Skolelederforening
 • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
 • Uddannelsesforbundet