Processen

Udvælgelse af kandidater

Da vores rekrutteringssystem er et centralt værktøj i vores rekrutteringsproces, er det vigtigt, at alle ansøgninger registreres her.

Vi udvælger typisk tre til fem kandidater til en indledende samtale.

Har du ikke adgang til en computer eller til internettet, kan du sende en ansøgning til vores HR afdeling, og vi sørger for, at din ansøgning indgår i det samlede ansøgerfelt.

Samtaler

Den endelige kandidat har typisk været igennem to eller tre samtaler inden ansættelsen.

Under ansættelsessamtalerne er det afgørende, at både du og lederen får et tilstrækkeligt indtryk af hinanden til at vurdere, om der er basis for at fortsætte rekrutteringsprocessen. 

1. samtale
Til den indledende samtale møder du normalt den rekrutterende leder og en anden kollega. Du får mulighed for at høre nærmere om jobbet, og lederen får mulighed for at høre nærmere om dine erhvervsmæssige erfaringer og kompetencer.

2. samtale
På baggrund af ansøgningen og samtalen udvælger lederen typisk to kandidater der inviteres til en 2. samtale, hvor der vil være fokus på dine personlige arbejdsmæssige præferencer og kompetencer.

Du bliver inviteret til at besvare en præferencetest og evt. også en kognitiv test som forberedelse til 2. samtale og får en tilbagemelding på testen fra en HR-konsulent, der er certificeret i testen.

Afhængigt af stillingen kan vi invitere til en tredje samtale, hvor du får mulighed for at møde leders leder. 

Afslag på ansøgningen
De ansøgere, der ikke inviteres til en samtale, modtager et skriftligt afslag på deres ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

Kandidater, der har været til samtale, men som enten ikke går videre fra de indledende samtaler eller i sidste ende ikke tilbydes jobbet, får et mundtligt afslag.

Test

Vi anvender en præferencetest og kognitiv test ved vores rekrutteringer. Testresultatet er i sig selv aldrig afgørende for, om du ansættes eller ej, men testen fungerer som omdrejningspunktet for en uddybende samtale. 

Når vi anvender test, er det for at få et flersidigt vurderingsgrundlag, og vi anvender test for at afdække faktorer som motivation og arbejdsmæssige præferencer.

Du kan oftest udfylde testen hjemmefra, men der kan være situationer, hvor vi vil bede dig om at udfylde testen hos os.

Alle, der har udfyldt en test, får en tilbagemelding af en certificeret HR konsulent.

Referencer

Som et afsluttende trin i vores rekrutteringsproces indhenter vi to til tre referencer på den endelige kandidat for at få bekræftet de faktuelle oplysninger om ansættelsestid og opgaver og at få et bredere indtryk af ansøgerens kompetencer og personlighed.

Det er dig som kandidat, der afgør, hvem vi indhenter referencerne hos. Vi tager aldrig referencer uden at aftale det med dig først.

Persontest

Brug af testværktøjer

Når vi rekrutterer, bruger vi både en præferencetest og en kognitiv test. Præferencetesten er en selvbeskrivelsestest, der måler på kandidatens arbejdsmæssige præferencer, motivation, talenter og fortrukne virksomhedskultur. Den kognitive test giver en indikation af kandidatens evne til at tilegne sig nu information og måler altså med andre ord på indlæringsevnen.

Vi stiller løbende store krav til vores test og sikrer, at de er valide og baseret på en relevant normgruppe.

For at sikre en korrekt håndtering og vurdering af vores test er alle vores testbrugere uddannede og certificerede i testværktøjet.

Sikkerhed og fortrolighed

Vi udsteder, gennemfører og administrerer persontestene online. Det betyder, at kandidaten i de fleste tilfælde kan udfylde testen hjemmefra. I enkelte situationer ønsker vi, at testene udfyldes eller genudfyldes hos os.

Kandidaten skal oplyse en personlig e-mailadresse, som vi sender linket til testene til. På den måde sikrer vi, at testresultatet knyttes til den rigtige testperson. Det unikke link er kandidatens sikkerhed for at testresultatet knyttes til den rigtige testperson. 

Fortrolighed omkring testresultaterne
Det er vigtigt for os at bevare den nødvendige fortrolighed omkring testresultaterne. For at sikre dette, er det kun de testcertificerede konsulenter i HR, der har adgang til testresultaterne.

Testresultaterne opbevares i et IT-system, der kun er adgang til med et personligt brugernavn og kodeord. Hvis testresultatet er printet og ønsket opbevaret, lægger HR det i et aflåst skab. Testene opbevares i maks. 180 dage, inden de destrueres.

Testpersoner, der ønsker deres testresultater slettet, kan til enhver tid kontakte HR.

Vi bruger testresultaterne i rekrutteringsprocessen. Vi kan også bruge dem i den første indledende periode af ansættelsen for kandidater, vi har ansat.

Forberedelse af testperson

Inden vi sender test ud, sikrer vi os, at kandidaten er godt forberedt til at kunne besvare testen.

Forberedelsen inkluderer blandt andet:

  • at indhente en accept fra kandidaten om at måtte sende testen
  • en beskrivelse af testens opbygning
  • en beskrivelse af, hvad testen måler på
  • information om, at testresultatet fungerer som omdrejningspunktet for en uddybende dialog, hvor kandidaten har mulighed for at komme med egne perspektiver.

 

Kandidaten har altid mulighed for at afslå at lade sig teste. Da testning er et afgørende element i vores rekrutteringsproces, betyde det dog oftest, at vi ikke inviterer kandidaten videre i rekrutteringsforløbet.

Tilbagemelding på testen

Alle kandidater, der udfylder en test hos os, er sikret en personlig tilbagemelding. 

Test og testtilbagemeldingen indgår typisk som et element i vores anden samtale, og tilbagemeldingen fortages altid af en certificeret HR-konsulent.

Testtilbagemeldingen foregår som en ligeværdig dialog mellem den certificerede testbruger og kandidaten, og der vil altid være mulighed for, at kandidaten kan komme med egne input og perspektiver på resultatet.

Testresultaterne i sig selv er aldrig afgørende for, om vi ansætter en kandidat eller ej.
 
Dialogen med kandidaten om besvarelsen af test indgår som et element i den samlede vurdering af kandidaten.