Processen

Udvælgelse af kandidater

Da vores rekrutteringssystem er et centralt værktøj i vores rekrutteringsproces, er det vigtigt, at alle ansøgninger registreres her.

Vi udvælger typisk tre til fem kandidater til en indledende samtale.

Har du ikke adgang til en computer eller til internettet, kan du sende en ansøgning til vores HR afdeling, og vi sørger for, at din ansøgning indgår i det samlede ansøgerfelt.

Samtaler

Den endelige kandidat har typisk været igennem to eller tre samtaler inden ansættelsen.

Under ansættelsessamtalerne er det afgørende, at både du og lederen får et tilstrækkeligt indtryk af hinanden til at vurdere, om der er basis for at fortsætte rekrutteringsprocessen. 

1. samtale
Til den indledende samtale møder du normalt den rekrutterende leder og en anden kollega. Du får mulighed for at høre nærmere om jobbet, og lederen får mulighed for at høre nærmere om dine erhvervsmæssige erfaringer og kompetencer.

2. samtale
På baggrund af ansøgningen og samtalen udvælger lederen typisk to kandidater der inviteres til en 2. samtale, hvor der vil være fokus på dine personlige arbejdsmæssige præferencer og kompetencer.

Du bliver inviteret til at besvare en præferencetest og evt. også en kognitiv test som forberedelse til 2. samtale og får en tilbagemelding på testen fra en HR-konsulent, der er certificeret i testen.

Afhængigt af stillingen kan vi invitere til en tredje samtale, hvor du får mulighed for at møde leders leder. 

Afslag på ansøgningen
De ansøgere, der ikke inviteres til en samtale, modtager et skriftligt afslag på deres ansøgning hurtigst muligt efter ansøgningsfristen. 

Kandidater, der har været til samtale, men som enten ikke går videre fra de indledende samtaler eller i sidste ende ikke tilbydes jobbet, får et mundtligt afslag.

Tests ved rekruttering

Vi anvender en præferencetest og kognitiv test ved vores rekrutteringer. Testresultatet er i sig selv aldrig afgørende for, om du ansættes eller ej, men testen fungerer som omdrejningspunktet for en uddybende samtale. 

Når vi anvender test, er det for at få et flersidigt vurderingsgrundlag, og vi anvender test for at afdække faktorer som motivation og arbejdsmæssige præferencer.

Du kan oftest udfylde testen hjemmefra, men der kan være situationer, hvor vi vil bede dig om at udfylde testen hos os.

Alle, der har udfyldt en test, får en tilbagemelding af en certificeret HR konsulent.

Referencer

Som et afsluttende trin i vores rekrutteringsproces indhenter vi to til tre referencer på den endelige kandidat for at få bekræftet de faktuelle oplysninger om ansættelsestid og opgaver og at få et bredere indtryk af ansøgerens kompetencer og personlighed.

Det er dig som kandidat, der afgør, hvem vi indhenter referencerne hos. Vi tager aldrig referencer uden at aftale det med dig først.

Behandling af personoplysninger ved rekruttering

Fortrolighed og behandling af personoplysninger

Generelt

LB Forsikring A/S respekterer fortrolighed om vores ansøgeres personlige oplysninger.

Denne orientering vedrører behandlingen af de personoplysninger, du selv giver os som ansøger (online eller papirbaseret), eller som vi indhenter som led i ansøgningsprocessen.

Dataansvarlig

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. I forbindelse med besvarelse af tests, som er nærmere omtalt i det følgende, benytter vi eksterne udbydere, der indsamler og i øvrigt behandler dine oplysninger som selvstændigt dataansvarlige. LB Forsikring modtager testresultaterne. 

Indsamling og behandling af personoplysninger

For at søge en stilling online skal du oprette en profil med angivelse af personlige oplysninger såsom navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn og eventuelt billede. Du vil også blive bedt om at angive dit uddannelsesniveau og vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle andre relevante dokumenter, f.eks. eksamenspapirer, udtalelser mv.

I ansøgningsprocessen kan du blive bedt om yderligere oplysninger af betydning for vores vurdering af dig som kandidat til en stilling, herunder ved gennemførelse af personlighedstest og færdighedstest, samt eventuelt besvarelse af jobrelaterede spørgsmål. Du kan også blive bedt om at levere helbredserklæring og/eller straffeattest, hvis dette er relevant for stillingen. 

Vi kan indhente oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder og referencer hos tidligere arbejdsgivere. Du bliver bedt om et særskilt samtykke forud for indhentelse af referencer.

Formål og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at identificere dig, vurdere dig som ansøger eller potentiel kandidat i forbindelse med besættelse af en stilling og for at kunne kontakte dig. Dine personoplysninger bruges også til statistik til brug for optimering og vedligeholdelse af online rekrutterings- og testsystemer. 

Vi behandler oplysningerne efter databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra b (foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt) og litra f (interesseafvejning).

Hvem kan vi dele dine personoplysninger med

Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vore databehandlere, herunder hostingpartnere, eksterne HR-konsulenter og leverandører af vores online rekrutterings- og testsystemer. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra LB Forsikring A/S.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret på sikre servere i Danmark eller andre lande inden for EU, men kan også blive opbevaret hos eksterne parter uden for EU. I så fald gør vi brug af EU Kommissionens standardkontrakter for overførsel af oplysninger til dataansvarlige og databehandlere uden for EU/EØS med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt alle papirbaserede ansøgninger og andre personoplysninger, herunder testresultater, i 180 dage, hvorefter de slettes. Perioden løber fra det tidspunkt, hvor vi modtager ansøgningen, henholdsvis testresultatet. Ansøgninger og personoplysninger i vores online rekrutteringssystem, Emply, slettes automatisk efter 180 dage fra modtagelse af din seneste ansøgning eller dit seneste login. 

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i vores personaleadministrationssystem.
Du kan til enhver tid selv redigere eller slette dine personlige data i vores online rekrutteringssystem.

Brug af e-Boks

LB Forsikring A/S sender ansættelseskontrakter via e-Boks. Vær derfor opmærksom på, at du ved at ansøge om stillingen online samtykker til, at vi, hvis du bliver ansat, sender ansættelseskontrakten til dig via din e-Boks.

Rettigheder

Du har ret til at anmode LB Forsikring A/S om indsigt i, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af dine oplysninger og gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 33 48 56 06 eller på e-mail: hr@lb.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon: 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk 

LB Forsikring A/S har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som har følgende kontaktoplysninger: telefon: 33 48 56 17, e-mail: dpo@lb.dk.

Læs mere her

Cookies

Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere her

Denne information om fortrolighed og behandling af personoplysninger er senest opdateret den 17. august 2020 (version 5). (Opdateret i Emply kl. 12.30).

Persontest

Brug af testværktøjer

Når vi rekrutterer, bruger vi både en præferencetest og en kognitiv test. Præferencetesten er en selvbeskrivelsestest, der måler på kandidatens arbejdsmæssige præferencer, motivation, talenter og fortrukne virksomhedskultur. Den kognitive test giver en indikation af kandidatens evne til at tilegne sig nu information og måler altså med andre ord på indlæringsevnen.

Vi stiller løbende store krav til vores test og sikrer, at de er valide og baseret på en relevant normgruppe.

For at sikre en korrekt håndtering og vurdering af vores test er alle vores testbrugere uddannede og certificerede i testværktøjet.

Sikkerhed og fortrolighed

Vi udsteder, gennemfører og administrerer persontestene online. Det betyder, at kandidaten i de fleste tilfælde kan udfylde testen hjemmefra. I enkelte situationer ønsker vi, at testene udfyldes eller genudfyldes hos os.

Kandidaten skal oplyse en personlig e-mailadresse, som vi sender linket til testene til. På den måde sikrer vi, at testresultatet knyttes til den rigtige testperson. Det unikke link er kandidatens sikkerhed for at testresultatet knyttes til den rigtige testperson. 

Fortrolighed omkring testresultaterne
Det er vigtigt for os at bevare den nødvendige fortrolighed omkring testresultaterne. For at sikre dette, er det kun de testcertificerede konsulenter i HR, der har adgang til testresultaterne.

Testresultaterne opbevares i et IT-system, der kun er adgang til med et personligt brugernavn og kodeord. Hvis testresultatet er printet og ønsket opbevaret, lægger HR det i et aflåst skab. Testene opbevares i maks. 180 dage, inden de destrueres.

Testpersoner, der ønsker deres testresultater slettet, kan til enhver tid kontakte HR.

Vi bruger testresultaterne i rekrutteringsprocessen. Vi kan også bruge dem i den første indledende periode af ansættelsen for kandidater, vi har ansat.

Forberedelse af testperson

Inden vi sender test ud, sikrer vi os, at kandidaten er godt forberedt til at kunne besvare testen.

Forberedelsen inkluderer blandt andet:

  • at indhente en accept fra kandidaten om at måtte sende testen
  • en beskrivelse af testens opbygning
  • en beskrivelse af, hvad testen måler på
  • information om, at testresultatet fungerer som omdrejningspunktet for en uddybende dialog, hvor kandidaten har mulighed for at komme med egne perspektiver.

 

Kandidaten har altid mulighed for at afslå at lade sig teste. Da testning er et afgørende element i vores rekrutteringsproces, betyde det dog oftest, at vi ikke inviterer kandidaten videre i rekrutteringsforløbet.

Tilbagemelding på testen

Alle kandidater, der udfylder en test hos os, er sikret en personlig tilbagemelding. 

Test og testtilbagemeldingen indgår typisk som et element i vores anden samtale, og tilbagemeldingen fortages altid af en certificeret HR-konsulent.

Testtilbagemeldingen foregår som en ligeværdig dialog mellem den certificerede testbruger og kandidaten, og der vil altid være mulighed for, at kandidaten kan komme med egne input og perspektiver på resultatet.

Testresultaterne i sig selv er aldrig afgørende for, om vi ansætter en kandidat eller ej.
 
Dialogen med kandidaten om besvarelsen af test indgår som et element i den samlede vurdering af kandidaten.