LB Forsikring som arbejdsplads

Læs om LB Forsikring som arbejdsplads

LB Forsikring har de seneste år fået flere medlemmer, og derfor er vi også blevet flere medarbejdere. Vi er nu over 600. Alle vores medarbejdere er med til at danne grundlag for masser af erfaring, stabilitet, fornyelse og forandring.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere har det godt, og vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag, hvor det er muligt at specialisere sig inden for både fag og ledelse.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
Vi gennemfører med jævne mellemrum medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU). MTU 2017 viste, at arbejdsglæden er høj hos vores medarbejdere. Det er vi rigtig glade for, for det bekræfter, at LB Forsikring er en god, udfordrende og solid arbejdsplads.

Løn og arbejdsgoder

De fleste medarbejdere i LB Forsikring er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdergiverforening (FA) og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL).

Lønnen fastsættes med udgangspunkt i kompetencer og de arbejdsopgaver, du er ansat til at løse.

Vi passer på vores medarbejdere

Udover en god overenskomst har vi en række medarbejdergoder:
  • Mulighed for leje af ferieboliger i Danmark og udlandet
  • Sundhedsprogrammer
  • Mulighed for zoneterapi og massage i arbejdstiden
  • Kantine med sund mad
  • Juletræsfester
  • Deltagelse i DHL-stafet

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er baseret på den fællesskabstanke, som en gruppe lærere startede Lærerstandens Brandforsikring på i 1880.

Vi tror på at skabe tryghed og tillid gennem fællesskab og åbenhed, og derfor er fællesskabstanken stadig en del af vores værdier og strategi i dag.

Vores vision er, at vi er det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne.

Vores værdier er de grundsten, som vores arbejde bygger på:

  • Fællesskab
  • Åbenhed

Vores medlemsløfte
"Vi passer på dig" er et løfte vi har givet til hvert enkelt af vores medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde gode dækninger til lave priser.

Vores opgave er at passe på vores medlemmer og give dem hjælp og økonomisk tryghed, hvis uheldet er ude.

Vi arbejder også for, at det skal være nemt og gennemskueligt at forstå vores forsikringer og priser.