Konkurrenceregler

 

I deltager i konkurrencen ved at kommentere på Facebookopslaget med jeres skoles navn og klassetrin.

Ud over at blive den første klasse i Røde Kors Oplevelsen får vinder-klassen dækket sine omkostninger til transport. I planlægger og er selv ansvarlige for rejsen.

De samlede udgifter må maksimalt beløbe sig til 15.000 kroner, og vi anbefaler, at I tænker så klimavenligt som muligt i forhold til jeres valg af transportform.

Reglerne for at deltage:

  • Vi afgør konkurrencen ved lodtrækning.
  • Rundvisningen i Røde Kors Oplevelsen finder sted onsdag den 18. januar kl. 12-14. Det er en forudsætning for at vinde konkurrencen, at I har mulighed for at deltage i dette tidsrum.
  • Røde Kors Oplevelsen henvender sig til børn og unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. I skal derfor tydeligt angive hvem I er, jeres klassetrin, og hvilken skole, I går på.
  • Den, der indstiller klassen, skal være myndig og fungere som klassens primære kontaktperson (fx en klasselærer eller en forælder).
  • Konkurrencen afgøres onsdag den 11. januar, hvor vinderne får direkte besked og bliver annonceret på Lærerstandens Brandforsikrings Facebookside.

Konkurrencen er et samarbejde mellem LB Forsikring og Røde Kors og er ikke på nogen måde relateret til Facebook.

Læs mere om Røde Kors Oplevelsen
Læs mere om Røde Kors’ skoletjeneste

MainLayout.Basket [ ]