Erik Raadal (1905-1941)

Ellerupvejen, 1938, olie på lærred, 80 x 100 cm.


Erik Raadal hørte til 30’ernes såkaldte mørkemaleri, og sammen med sine jævnaldrende malerkammerater som Hjorth Nielsen, Hartz og Syberg dannede han kunstnergruppen Corner. De så det som deres største opgave at genfinde inderligheden i maleriet. Deres stærkeste inspiration blandt den foregående generation var Søndergaad og Lergaard, som da også fulgte disse unge maleres forsøg på at markere sig i en selvstændig gruppe.  

Ofte portrætterede Raadal sin fødeby Gjern i Midtjylland. Dette billede, Gjellerupvejen, er et typisk eksempel på hans evne til at skildre en ægthed og en inderlighed i landskabet. Telefonpælene og grantræerne står side og side langs plantagen og danner et forløb gennem landskabet. Der synes usædvanligt øde, og intet er overflødigt eller pyntet. Raadal har, på trods af sine kun 36 år, fået en varig plads i dansk kunsthistorie, og flere kunstnere i nyere generationer har fundet stor inspiration i hans måde at skildre dagligdagens melankoli på.
MainLayout.Basket [ ]