Information om behandling af personoplysninger

Vi er efter persondatalovgivningen forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger.

Dataansvarlig
LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K., telefon: +45 33 11 77 55 er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med behandling af dine personoplysninger er udsendelse af nyheder og markedsføring fra os, herunder at forbedre vores kommunikation og målrette disse til dig som modtager.

Behandling af personoplysninger til udsendelse af kommunikationen
I forbindelse med at vi indhenter dit samtykke til, at vi må sende dig e-mails og sms-beskeder med nyheder og markedsføring, indsamler vi dine arbejdsrelaterede kontaktoplysninger. Disse oplysninger behandler vi efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (*1). 

Afgivelse af dine personoplysninger og afgivelse af samtykke til markedsføring er frivillig. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os eller gå ind på vores hjemmeside via linket i din kvitteringsmail.

Behandling af personoplysninger til at målrette kommunikationen
Når vi sender nyheder og markedsføring ud til dig per e-mail og sms, indsamler vi information om, hvorvidt beskeden åbnes, og om der klikkes på links i e-mails og sms-beskeder. Vi benytter disse oplysninger til at målrette vores nyheder og markedsføring. Disse oplysninger behandler vi efter persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 (*2).  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Trækker du dit samtykke tilbage, benytter vi ikke længere dine personoplysninger til at sende dig elektroniske nyheder og markedsføring.

Vi gemmer identifikationsoplysninger og dokumentation for dit afgivne samtykke og tilbagetrækning heraf i indtil 3 år efter, at vi sidste gang sendte markedsføring til dig. Hvis vi ikke har sendt markedsføring til dig forud for tilbagetrækningen af dit samtykke, sletter vi disse oplysninger. Såfremt der opstår en klage eller tvist vedrørende samtykket eller vores behandling af dine personoplysninger, gemmer vi oplysningerne, indtil tvisten er endeligt afgjort.

Hvem vi kan dele dine personoplysninger med
Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder markedsføringsbureauer og hostingpartnere beliggende inden for EU/EØS. Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra LB Forsikring.

Dine rettigheder som registreret
Du har ret til at anmode LB Forsikring om indsigt i, berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsning af behandling af dine oplysninger og gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne en ret til dataportabilitet (*3).

Ønsker du at udnytte dine rettigheder eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: 33 48 59 58 eller på e-mail: persondata@lb.dk, henholdsvis klage@lb.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon: 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
LB Forsikring har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som du kan kontakte på telefon: 33 48 56 17, e-mail: dpo@lb.dk og brev: Farvergade 17, 1463 København K., hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger (*4).

 

(*1) Efter 25. maj 2018 behandler vi disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b).
(*2) Efter 25. maj 2018 behandler vi disse med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f).
(*3) Retten til begrænsning af behandling samt dataportabilitet gælder først fra 25. maj 2018.
(*4) LB Forsikring A/S’ officielle udpegelse af en DPO gælder først fra 25. maj 2018.

MainLayout.Basket [ ]