God selskabsledelse

I LB Forsikring har vi fokus på god selskabsledelse

 

I LB Forsikring er vi er opmærksomme på transparens og åbenhed i udmeldninger og rapporteringer fra virksomhedernes ledelse. Ligesom vi har fokus på besættelse af bestyrelsesposter.

For vores investeringer i børsnoterede selskaber sker dialogen og opfølgning gennem vores porteføljeforvaltere. Hovedparten fører en aktiv forvaltning, hvor der udarbejdes analyser og evaluereringer af selskabernes ledelse for at vurdere om virksomhederne er veldrevne. 

Samtidig sikrer vi løbende, at de virksomheder, vi investerer i, ikke bidrager til korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Hvis det er tilfældet, indleder vi dialog 
(se aktiv ejer).