Fokus på miljø og klima

I LB Forsikring har vi fokus på miljøet

Vi investerer i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling, og i skov, som aktivt optager CO2 fra atmosfæren. 

 
Samtidig sikrer vi løbende, at de virksomheder, som der er investeret i, ikke lider unødig skade på miljøet. Hvis det ikke er tilfælde, indleder vi dialog (se aktiv ejer).
 
Vi skal udfase de fossile investeringer 
I LB Forsikring har vi en totalgrænse for, hvor meget de fossile investeringer må udgøre. Totalgrænsen er 0,2% for produktion af termisk kul eller benyttelse af det til energiproduktion, og 2% for eftersøgning, produktion af olie og gas, samt benyttelse af det til energiproduktion. Opgørelsen inkluderer selskaberne, hvor 25% af omsætningen kommer fra overnævnte. Begrænsningen måles som andel af vores samlede portefølje.

Men vi har også en ambition om at udfase vores fossile investeringer i 2030 med mindre selskaberne har en strategisk plan for en grøn omstilling (se klimastrategi). 

Ved udgangen af 2020 udgjorde vores investeringer:

0,05 % (termisk kul)

0,91% (olie og gas)

 

Vi skal have flere bæredygtige og impact investeringer 
I LB Forsikring vil vi over tid investere i flere af det som vi kalder bæredygtige og impact investeringer, som fx skov og infrastruktur.

 

Vi har et mål om at mindst 10% af vores investeringer i dag skal være i bæredygtige investeringer og vi sigter efter 20 % i 2030. 
 
I 2020 nåede vi op på 800 mio. kr. i skov og infrastruktur, svarende til ca. 10% af vores investeringer. I 2020 har vi også investeret 75 mio. kr. i såkaldte social impact bonds.

 

Vindmøllerne på billedet står i Skotland og er en af de investeringer i vedvarende energi gennem Copenhagen Infrastructure Partners

Ny klimastrategi

I LB Forsikring ønsker vi i endnu højere grad at investere fremtidssikkert. Vi vil bidrage til den grønne omstilling med vores investeringer, og til de internationale klimaambitioner som Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Vi har derfor udarbejdet en strategi, der sætter en tydelig retning for LB’s investeringer frem mod 2030.

Klik her for at læse vores klimastrategi. 

Klimarapport

Vi tror på, at åbenhed er vigtigt, når det kommer til klimarelaterede risici og muligheder i forhold til vores investeringer. Derfor har vi udarbejdet en klimarapport ud fra anbefalingerne fra TCFD (Task force on Climate-related Financial Disclosures). 

Rapporten kan læses i den fulde version eller i en kort version, hvor hovedpointerne af rapporten angivet.

Fuld version

Kort version