Fokus på miljø og klima

I LB Forsikring har vi fokus på miljøet

Vi investerer i vedvarende energi for at understøtte den grønne omstilling, og i skov, som er en grøn og bæredygtig ressource. 

 

Samtidig sikrer vi løbende, at de virksomheder, som der er investeret i, ikke lider unødig skade på miljøet. Hvis det ikke er tilfælde, indleder vi dialog (se aktiv ejer).

 

Ambition om at reducere fossile investeringer over tid

Forbruget af de fossile brændstoffer skal nedbringes, hvis Paris-aftalen målsætning, om at holde temperaturstigningen på under to grader, skal blive en realitet.

 

I LB Forsikring vil vi derfor over tid reducere klimabelastningen fra vores portefølje. Vi har en totalgrænse for investeringer på hhv. 0,2% for produktion af termisk kul eller benyttelse af det til energiproduktion, og 2% for eftersøgning, produktion af olie og gas, samt benyttelse af det til energiproduktion. Opgørelsen inkluderer selskaberne, hvor 25% af omsætningen kommer fra overnævnte. Begrænsningen måles som andel af vores samlede portefølje.

 

Ved udgangen af 2020 udgjorde vores investeringer:

0,05 % (termisk kul)

0,91% (olie og gas)

 

Investeringer i bæredygtig skov og vedvarende energi

Vi har sat som mål, at mindst 10% af vores portefølje skal være i det, vi definerer som bæredygtige investeringer, som fx skov og infrastruktur eller impact investeringer, som fx mikrolån.

 

I 2020 nåede vi op på 800 mio. kr. i skov og infrastruktur, svarende til ca. 10% af vores investeringer. I 2020 har vi også investeret 75 mio. kr. i såkaldte social impact bonds.

 

I 2021 forventer vi flere investeringer i bæredygtige projekter.

Vindmøllerne på billedet står i Skotland og er en af de investeringer i vedvarende energi gennem Copenhagen Infrastructure Partners