Sociale forhold

I LB Forsikring har vi fokus på sociale forhold 

I LB Forsikring arbejder vi for at sikre, at de virksomheder, vi investerer i, har ordentlige forhold for medarbejderne og lokalsamfundet. Virksomhederne skal respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder, der skal være fri forenings- og organiseringsret for ansatte, der skal ikke ske tvangsarbejde, børnearbejde, eller diskrimination, ligesom virksomhederne skal sikre sikkerhed, sundhed og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Hvis det ikke er tilfælde, indleder vi dialog (se aktiv ejer).

 

Derudover har vi fokus på nye social investeringer, som fx. bidrager til forbedring af sociale boligområder, afgang til fritidsaktiviteter i belastede boligområder mv. Vi anerkender dog, at det er et umodent marked, og at der derfor er forholdsvis begrænsede investeringsmuligheder, men vi vil gerne være med til at støtte udviklingen.

 

Investeringer i 'social bonds'

I 2020 har vi lavet vores første målrettede sociale investering på 75 mio. Det er en investering i obligationer udstedt af realkreditforeninger, non-profit organisationer mv., hvor provenuet går til enten miljøet, alment boligbyggeri eller sociale projekter.

 

”Når vi spørger om medlemmernes holdning, er der ønsker om at LB både fokuserer på de miljømæssige og sociale aspekter i investeringer og at begge dele bør have indflydelse på vores investeringsstrategi. Vi tror, at en af vores nyeste investeringer i en social obligationsportefølje har en fin balance mellem at understøtte ansvarlige sociale projekter i Europa, og et attraktiv risikojusteret afkast,” fortæller investeringschef Soli Preuthun.