Skolekunst: Tre nye varder viser vejen frem

Kom med, når Ørslevkloster Skole ved Limfjorden afslører deres nye skoleudsmykning. Det sker med en fernisering torsdag den 29. september kl. 15.30, hvor alle nysgerrige er velkomne.

Det nye kunstværk er sponsoreret af LB Forsikring og skabt i et tæt samarbejde mellem de 100 skoleelever på Ørslevkloster Skole og de lokale kunstnere Christel Bækgaard og Javier Paños.

- Alle børnene har været med i processen og fået et indblik i, hvordan man arbejder professionelt med kunst. I dag kan hver enkelt elev derfor pege på deres eget bidrag, og hvor de har været med til at sætte sig et aftryk på værket og for fremtiden, siger skoleleder Inga Kaastrup.

Sammen med resten af Ørslevkloster Skole åbner Inga nu dørene og håber på at se en masse Skibonitter på indvielsesdagen.

Materialer fra pedellens mark

Værket består af tre udendørs varder på hver cirka 1,5 meter. Varderne repræsenterer henholdsvis fortid, nutid og fremtid og er med vilje bygget så robuste, at børnene både kan kravle, klatre, lege og sidde på dem.

- Igennem tiden har varder været brugt verden over med mange forskellige formål, fx som vejvisere. Kendetegnende for alle varder er dog, at de er menneskeskabte stabler af sten lavet af forhåndenværende naturmaterialer, fortæller kunster Christel Bækgaard.

De principper har projektet taget til sig med materialer bestående af en blanding af natur- og marksten og lokalt ler.

- Vi startede faktisk første dag på projektet ude i pedellens mark, fordi han har sådan noget godt rødler, afslører kunstner Christel Bækgaard.

Tradition for støtte til skolekunst

I LB Forsikring, der har sponsoreret værket, har man en lang tradition for at støtte kunst og velgørende formål. Som et led i denne indsats donerer forsikringsselskabet hvert år op mod 3 x 100.000 kroner til skoler, der vil samarbejde med en lokal kunstner om et udsmykningsprojekt med kulturel og kunstnerisk værdi.

- På Ørslevkloster Skole fandt vi et projekt, som spreder glæde, der hvor børn og unge og rigtig mange af vores medlemmer har deres daglige gang, udtaler kunstkonsulent i LB Forsikring Bolette Jacobsen. Hun fortsætter:

- Som kunstprojekt betragtet rækker varderne samtidig videre ud end skolegården med referencer til varden ved fx klosteret. På den måde er værket med til at knytte lokalsamfundet på Nordfjends endnu tættere sammen. Dét initiativ ville vi meget gerne bakke op om, slutter Bolette Jacobsen.

Ud over Ørslevkloster Skole har Engdalskolen ved Århus og Sønderholm Skole ved Nibe fået støtte til arbejdet med ny skolekunst i 2016.