Sag om forsikringsvilkår i strid med ligebehandlingsreglerne er nu afsluttet

Sagen om forsikringsvilkår i strid med ligebehandlingsreglerne hos LB Forsikring er nu afsluttet, og LB Forsikring har betalt en bøde på 275.000 kroner.

Resumé af bødeforelæg

LB Forsikring modtog den 23. december 2021 bødeforelæg fra NSK (tidl. SØIK) på 275.000 kr.

LB Forsikring var tiltalt for, i perioden fra juni 2019 til november 2020, at have haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder fra andre, og dermed at have overtrådt reglerne i § 8 og § 18 b, i lov om Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (forsikringsligebehandlingsloven).

LB Forsikring valgte den 22. januar 2022 at acceptere bødeforelægget.

LB Forsikrings bemærkninger til sagen om forsikringsvilkår i strid med ligebehandlingsreglerne. 

Siden efteråret 2020 har der i pressen været fokus på forsikrings- og pensionsselskabernes forsikringsvilkår for gravide og fødende i forhold til ligebehandlingsreglerne. I oktober 2020 gik Finanstilsynet ind i sagen og bad selskaberne om en redegørelse, og i juli 2021 reagerede Finanstilsynet med en politianmeldelse af 14 selskaber, heriblandt LB Forsikring. Politianmeldelsen er efterfølgende blevet fulgt op med bødeforelæg til de politianmeldte selskaber. For LB Forsikrings vedkommende udgjorde bødeforelægget 275.000 kr.

LB Forsikring har fra starten taget sagen meget seriøst. Vi har aldrig haft intentioner om, at nogle af vores medlemmer skulle tilbydes en anden dækning end andre. Vi kan derfor kun beklage, at vi har haft forsikringsvilkår, der kan have medført forskelsbehandling af enkelte medlemmer som følge af graviditet eller fødsel.

Vi ændrede vores forsikringsvilkår og skadebehandling allerede i efteråret 2020, og gennemgik straks vores tidligere skadesager for at vurdere, om vi kunne finde sager, hvor følger af graviditet og fødsel var dækket anderledes end tilsigtet. Vi identificerede heldigvis kun få sager, og kontaktede på daværende tidspunkt de medlemmer, vi identificerede. 

Vi har efterfølgende sendt mere end 400.000 breve ud til vores medlemmer for at sikre, at alle medlemmer, der potentielt kunne have været berørt af de tidligere vilkår, vidste, at de skulle henvende sig til os. De mange breve har ført til meget få henvendelser, som alle er blevet vurderet, og der er blevet udbetalt erstatning/godtgørelse i det omfang, vores medlemmer er blevet behandlet i strid med ligebehandlingsreglerne.

Som sidste kapitel i sagen har LB Forsikring valgt at accepterer bødeforelægget. Dermed er sagen afsluttet for os.

 

Januar 2022