Anciennitetsrabat

Vi deler 43 mio. kr. med medlemmerne i anciennitetsrabat.

Af LB Forsikrings resultat for 2015 deler vi 43 mio. kr. med medlemmerne i form af anciennitetsrabat.

Som medlemsejet forsikringsselskab ser vi os selv som et lukket kredsløb til fordel for medlemmerne, hvor vi deler overskuddet på forskellige måder. Vi skal have en sund forretning og varetage forsikringsfælles-skabets interesse i at hjælpe hinanden. Først og fremmest når skader skal dækkes, men også hvis vi tjener for meget på en forsikring. Så sætter vi prisen ned. I 2015 gjaldt det for vores husforsikring.

Vi udbetaler anciennitetsrabat, når beløbet er over 75 kr.

Regler for udbetaling af anciennitetsrabat 2016

Overskud

Baggrunden for udbetalingen er, at bestyrelsen i LB Forsikring generelt har besluttet:

 • Der tilbagebetales 25 % af selskabets eventuelle overskud før skat (omfattende såvel det forsikringstekniske resultat som investeringsafkastet)
 • Der udbetales ikke anciennitetsrabat, såfremt selskabets overskud før skat er mindre end 100 mio. kr. Beløbet (25 %) overføres i stedet til det efterfølgende år
 • Eventuelle efterfølgende underskud fratrækkes ikke i de(t) overførte beløb
 • De overførte beløb frigives i førstkommende år, hvor overskuddet overstiger de 100 mio. kr. alternativt det regnskabsår, hvor det akkumulerede beløb overstiger 50 mio. kr.
 • Beløbet udbetales i det efterfølgende år (efter generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet).

Rabatordningen er ikke en del af LB Forsikrings generelle forsikringsbetingelser. LB Forsikring kan når som helst ændre eller ophæve rabatordningen.

Berettiget til anciennitetsrabat

Bestyrelsen i LB Forsikring har ligeledes besluttet, at: 

 • Når du har haft din indboforsikring hos LB Forsikring uafbrudt i 6 år, er du berettiget til at få rabat 
 • Hvis du i en periode ikke har haft din indboforsikring hos os, tages udgangspunkt i den dato, hvor din forsikring senest blev oprettet
 • Du får rabat af alle dine private forsikringer, der var i kraft den 31.12.2015. Dog ikke ejerskifte- og entrepriseforsikring og andre forsikringer, som LB Forsikring formidler: sundhedsforsikring, vejhjælpsdækning og livs- og pensionsforsikring
 • Du får rabatten uanset, om du har haft skader på dine forsikringer, eller du i forvejen får andre rabatter, fx aldersrabat eller rabat på grund af valg af selvrisiko
 • Hvis din indboforsikring var opsagt på opgørelsestidspunktet i midten af maj 2016, får du ikke anciennitetsrabat på nogen af forsikringerne.  

Beregning af anciennitetsrabat

Der er flere forhold, der har betydning for, hvordan vi beregner din anciennitetsrabat:

 • Priser
  De priser, der var gældende for dine forsikringer den 31.12.2015 uden gebyrer og afgifter, men dog med statsafgift for biler og motorcykler.
   
 • Rabatsats
  Rabatsatsen for 2016 beregnes ud fra, hvor længe du har haft din indboforsikring hos os og størrelsen af overskuddet i LB Forsikring – i 2016 en samlet udbetaling til medlemmerne på 43,6 mio. kr.

Rabatsatserne vil variere fra år til år afhængig af, hvor længe du har været indboforsikret og størrelsen af overskuddet i LB Forsikring.” og afsnittet ’Beregningen’ herunder, ”Pris pr. 31.12.2015 x Rabatsats 2016 = Anciennitetsrabat for forsikringen.

 

Antal år med indboforsikring
 Rabatsats
 6  0,712
 7  0,890
 8  1,068
 9  1,246
 10  1,424
 11  1,602
 12  1,780
 13  1,958
 14  2,136
 15  2,314
 16  2,492
 17  2,670
 18  2,848
 19  3,026
 20  3,204
 21  3,383
 22
 3,560
>22  3,560

 

Udbetaling

Rabatten bliver sat ind på NemKonto fra den 7. juni 2016.

Beløbet udbetales ikke, hvis din samlede rabat er under 75 kr.