Athena Prisen går til astmaopsporing og en kateterbuks

Sundhedsplejersker i Randers Kommune og en nyuddannet, innovativ sygeplejerske i Nordjylland modtager den 19. november de to Athena Priser for at gøre FN´s bæredygtige verdensmål til hverdagsmål.

Tidlig opsporing af astma i Randers Kommune og udvikling af en kateterbuks til mænd i Nordjylland er det faglige indhold i to sygeplejeindsatser, der hædres med den faglige pris, Athena Prisen – gør verdensmål til hverdagsmål.

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring står bag prisen, som blev uddelt på arbejdspladserne den 19. november med en check på 50.000 kr. til hver indsats.

”Vi er glade for at modtage prisen. På børnenes vegne håber jeg, at vores projekt kan inspirere andre kommuner, for der er virkelig brug for tidlig opsporing af astma,” siger sundhedsplejerske Tanja Koch fra Randers Kommunes sundhedspleje, som sammen med sin kollega Helle Lund modtager den ene af Athena Priserne 2021.

Astmaindsatsen handler om FN´s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel og verdensmål nr. 10 om mindre ulighed.

Annelie Ottesen, som blev uddannet i februar 2021, modtager også en pris.

Hun har på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring opfundet en kateterbuks, der gør det mindre smertefuldt og skamfuldt at have kateter.

”Det er gået op for mig, at de her bukser potentielt kan hjælpe rigtig mange mennesker. Det, der tænder mig er, at bukserne ikke kun afhjælper fysiske problemer, men også en skamfuldhed, som mange med kateter går rundt med,” siger Annelie Ottesen, der i dag er ansat på Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital.

Udviklingen af kateterbuksen handler om FN´s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, verdensmål nr. 5 om ligestilling mellem kønnene og verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Der kom i alt 11 indstillinger til Athena Prisen 2021, og fem af dem blev nominerede.

Athena Prisen

Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring vil gerne fremhæve og belønne sygeplejersker, som bruger deres kompetencer og kreativitet til at finde løsninger på nogle af sundhedsvæsenets store, aktuelle problemer. Det kan være sygeplejersker, som sikrer trygge forløb, og som forebygger unødvendige genindlæggelser. Eller sygeplejersker, som opfinder nye metoder, der får stor betydning for patienternes hverdag.

Athena Prisen gives til to sygeplejefaglige initiativer, og prisen er på to gange 50.000 kroner, som kan bruges til at udvikle projektet på arbejdspladsen. Derudover bliver vinderne hædret på arbejdspladsen af DSR og Bauta Forsikring, og her får de overrakt en Athena Statuette og et diplom.

Athena Prisen er opkaldt efter Florence Nightingales ugle. Athena er også navnet på den græske gudinde for visdom, og samtidig symboliserer uglen klogskab. Prisen uddeles hvert år. Læs mere om de indstillede, de nominerede og vinderne på dsr.dk/athena

 

Kort om vinderne

Tanja Koch og Helle Lund er sundhedsplejersker i Randers Kommunes sundhedspleje og har stået for at udvikle indsatsen med tidlig opsporing af astma hos børn.

Indsatsen går ud på, at sundhedsplejerskerne samarbejder med pædagoger i dagtilbud og praktiserende læger om at opspore børn med symptomer på astma, og de tager på hjemmebesøg, hvor de kan rådgive om indeklima, medicin og motion.

”Barnets første 1.000 dage er de vigtigste for, at barnet kan udvikle sig, og derfor er det så vigtigt, at barnet er velbehandlet, så det ikke kommer i underskud i forhold til den sunde udvikling med bl.a. motion. Fra mit tidligere arbejde som sygeplejerske på børneafdelingen i Randers ved jeg, hvor mange fejlkilder der er til at få opsporet astma. Det handler i høj grad om at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og sundhedsplejerskerne,” siger Tanja Koch.

Det faglige bedømmelsesudvalg bag Athena Prisen har bl.a. udtalt: ”Et bredt projekt med stort potentiale for et godt børneliv trods kronisk sygdom. Det er tværfagligt, og det rammer regioner, kommuner, familier, skoler og institutioner.”

Annelie Ottesen dimitterede fra Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring i februar 2021 og er ansat på Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Under sin uddannelse udviklede hun kateterbukserne i forbindelse med en tværfaglig innovationscamp. Hun har patent på sin opfindelse og er klar til at sætte kateterbukserne i produktion. Det særlige ved bukserne er, at de har inderlommer, så urinposten og ikke mindst slangerne, der ellers har for vane at komme i klemme og blive hevet i – med store smerter til følge – også ligger godt fast.

”I dag kan posen tydeligt ses gennem ens egne bukser, der skal helt af, hvis posen skal tømmes. Min løsning gør dét at have kateter mindre skamfuldt,” siger Annelie Ottesen.

Læs mere om Annelie Ottesens kateterbukser her https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2021-13/ny-buks-giver-mindre-skam-og-smerte

Det faglige bedømmelsesudvalg bag Athena Prisen har bl.a. udtalt: ”En konkret sygeplejeproblemstilling, som driller i hverdagen, bliver på systematisk og innovativ vis løftet til et konkret produkt. Og så er det et ungt talent, som har fået sit projekt ud over rampen.”