Det skal ikke koste ekstra at yde en særlig indsats

Kommer man i arbejde via nødberedskabet i forbindelse med coronavirus, vil det måske betyde anderledes opgaver eller frivilligt arbejde. Normalt kan det føre til en højere pris på ulykkesforsikringen. Men i denne særlige situation forbliver prisen den samme for alle medlemmer i LB Forsikring.

Der kan blive et særligt behov for både sundhedsfaglige kompetencer og helt almindelige raske danskere i den kommende tid. Rigtig mange læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedsfagligt personale har allerede meldt sig til nødberedskaber rundt omkring i regionerne, men også andre faggrupper bliver inddraget og almindelige borgere strømmer til de frivillighedsnetværk Røde Kors og andre humanitære organisationer har sat op for at hjælpe syge og svage.   

Samfundssind skal ikke koste ekstra
Kommer man i arbejde via nødberedskabet, kan det betyde anderledes opgaver og frivilligt arbejde. Normalt ville en ændring i arbejdsopgaver med øget risiko føre til højere pris på ulykkesforsikringen, men det kommer ikke til at ske, med en heltidsulykkesforsikring hos os. Studerende og pensionerede medlemmer, der kun har en fritidsulykkesforsikring, vil også være dækket uden meromkostninger.

De medlemmer, der har valgt at yde en ekstra indsats for at hjælpe Danmark igennem corona-krisen,  synes vi ikke skal betale ekstra for deres ulykkesforsikring.

Sådan dækker vi
Dækningen gælder både arbejde for nødberedskaber i regionen og kommunen og frivillige vagter hos fx Røde Kors' corona-hjælpenetværk, og den gælder på tværs af alle vores forsikringsgrupper: Lærerstandens BrandforsikringBauta ForsikringRuna Forsikring og LB Forsikring til PFA.

Vores ulykkesforsikring dækker - som altid - udelukkende ulykker og ikke smitsomme sygdomme, og man er således ikke forsikret, hvis man bliver smittet med coronavirus. Vi udvider ikke vores dækning til nye typer af skader, men sikrer at det ikke bliver dyrere at gøre en indsats i denne svære situation.

Dækningen gælder med tilbagevirkende kraft fra regionerne oprettede deres jobbanker den 14. marts, og indtil der ikke længere er brug for det frivillige nødberedskab.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.

 

23. marts 2020