LB Forsikring tiltræder FN’s Global Compact

LB Forsikring er nu en del af det, man populært kan kalde verdens største klub for bæredygtige virksomheder.

LB Forsikring har i december 2017 tilsluttet sig UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift – det man populært sagt kan kalde verdens største klub for bæredygtige virksomheder. Med tilslutningen forpligter LB Forsikring sig til at arbejde for forbedringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforbedringer og bekæmpelse af korruption. 

Som medlemsejet selskab er det naturligt for os at tilslutte os det største globale fællesskab for virksomheder, der ønsker at påtage sig et samfundsansvar. Med tiltrædelse af FN Global Compact principper understreger vi, at samfundsansvar er en vigtig del af den måde, vi ønsker at drive forretning på,”  lyder det fra Anne Mette Toftegaard.

Udover at arbejde med at efterleve principperne forpligter LB Forsikring sig samtidig til at rapportere om arbejdet med principperne, og der skal årligt aflægges status til FN om indsatsen.

Cirka 350 danske virksomheder og organisationer er tilsluttet FN’s Global Compact.

Har du spørgsmål til arbejdet med FN’s Global Compact i LB Forsikring, kan du kontakte CSR chef, Mikkel Klausen, mikl@lb.dk, 33485141 

De ti principper

  • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse