Undersøgelse: Vi vil gerne have fartgrænser på 30 km/t ved skoler og daginstitutioner

Et overvældende flertal på 72 % svarer i en ny undersøgelse fra LB Forsikring, at de synes, at fartgrænser på 30 km/t ved skoler og daginstitutioner er en god ide. Direktør i Cyklistforbundet Klaus Bondam ser det som udtryk for, at danskerne er klar til en revurdering af hastighedsgrænserne, så vi beskytter gående og cyklende børn og unge bedre.

”Pas på mig” står der på genkendelige skilte med børn ved mange skoler og institutioner. Alligevel tillader fartgrænserne mange steder helt op til både 40 og 50 km/t på veje med mange børn og unge, men er det fornuftigt med de fartgrænser på veje med skolebørn?

Nej, mener hele 72% af medlemmerne i LB Forsikring, Danmarks største medlemsejede forsikringsfællesskab, i en ny medlemsundersøgelse. Her angiver 72 %, at det er en rigtig god eller god ide at sænke fartgrænserne til 30/km i timen indenfor en radius af helt op til 750 m af skoler, børnehaver og vuggestuer.

Det er tal, som direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, finder meget interessant:

- Det er et vink med en vognstang til politikerne om at give kommunerne bedre adgang til at sætte fartgrænserne ned i byområder med mange cyklister og gående – herunder skoler. I dag sidder politiet med en vetoret, og det er en kæmpeudfordring for kommunerne, når de gerne vil styrke trafiksikkerheden for børn, unge og kommunens øvrige borgere, siger Klaus Bondam og tilføjer:

- Forældre ved jo godt, at motion og bevægelse i hverdagen er vigtig for deres børn. Jeg læser tallene som, at forældre gerne vil have, at deres børn cykler til skole, men at de føler sig for utrygge ved trafikken hen til og ved skolen. I stedet for tager de bilen og kører dem selv derhen. Det er en ond cirkel, som vi må og skal have stoppet, siger Klaus Bondam.

Forskellen på at blive kørt ned af en bil med 50 eller 30 km i timen kan udgøre forskellen på liv og død. Ulykkesstatistikker viser, at bliver man ramt af en bil, der kører under 40 km/t, er sandsynligheden for overlevelse stor. Over 40 km/t er risikoen for alvorlige skader og dødsfald derimod stor.

Vejdirektoratet havde i foråret 2021 en ny bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser i høring. Cyklistforbundet lagde her sammen med en lang række øvrige organisationer op til, at kommuner får adgang til selv at indføre hastighedsgrænser på 40 og 30 km/t i byområder med mange gående og cyklister herunder i områder med gennemkørende trafik.

Vi gider ikke uforståelige regler

Ifølge Thomas Christensen, der er adfærdsekspert hos LB Forsikring, giver medlemmernes svar god mening.

- Tallene viser et meget klart svar. Medlemmerne går ind for, at man kører langsommere i nærheden af skoler og daginstitutioner. Det er ikke så overraskende, for de fleste passer tanken om høj fart og små børn ikke sammen, siger Thomas Christensen, Behavioral Scientist i LB Forsikring.

Ifølge Thomas Christensen er det vigtigste for folk, at de synes hastighedsgrænserne giver mening.

- Igennem vores mange undersøgelser om folks trafikvaner og samtaler med trafikforskere kan vi se, at det, der irriterer folk mest, er, hvis de ikke mener reglerne giver mening. Det kan være, at man skal sænke farten 10 km på en landvejsstrækning tilsyneladende uden grund. Det er dog ikke tilfældet med en sænket hastighed omkring skoler og daginstitutioner. Her er der små børn og bløde trafikanter, og så giver det mening for folk med en lav fart. Så ønsker man at få sænket hastighedsgrænsen, vil områder omkring skoler være et godt sted at starte, hvis man vil have opbakning fra trafikanterne, siger Thomas Christensen.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget i LB Forsikrings medlemspanel, der er rekrutteret blandt LB Forsikrings over 400.000 medlemmer. 1.621 medlemmer af LB Forsikring over 18 år har deltaget i undersøgelsen. Af respondenterne er 52 % mænd og 48 % kvinder. Undersøgelsen er gennemført i uge 42-43 2021.