Styr på klimaet - 20 løsninger

Lærerstandens Brandforsikring støtter Styr på klimaet - 20 løsninger

Lærerstandens Brandforsikring støtter Styr på klimaet - 20 løsninger

Vi har alle en pligt til at passe på vores klima. Danske folkeskoler modtager derfor 20 plakater med fokus på løsninger. De flotte plakater sætter tankerne i bevægelse på en både lærerig og spændende måde. 

Klimaudfordringerne er en stor og vigtig opgave, som skoleelever i alle aldre bør have en forståelse for. Det handler ikke om at skræmme den unge generation, men motivere dem. Lærerstandens Brandforsikring har derfor valgt at støtte op omkring dette projekt.

Se de plakater som er sendt ud til skolerne
Se pressemeddelelsen fra Life Exhibitions
Kurv: [ ]