Lærerstandens Brandforsikring og IBIS gør elever i Mozambique dygtige og glade

Lærerstandens Brandforsikring indgår samarbejde med IBIS

Lærerstandens Brandforsikring indgår nu et toårigt samarbejde med IBIS om bedre skolegang for 690 elever på en skole i Mozambique. LB har bevilliget 650.000,- til efteruddannelse af lærere.

I dag er udenadslære og hård disciplin hverdag på mange skoler i Mozambique, som er et af verdens ti fattigste lande. Undervisningen foregår ofte under et træ eller i nedslidte klasseværelser med alt for mange elever og for få undervisningsmaterialer. Kun halvdelen af lærerne har en læreruddannelse og over halvdelen af alle børn afslutter ikke 7. klasse. Specielt pigerne har problemer med at gennemføre.

Den Glade Skole
Derfor har IBIS, sammen med lokale partnere, skabt konceptet Den Glade Skole. Lærerne på De Glade Skoler modtager løbende efteruddannelse og træning, så de kan forbedre både deres faglige viden og pædagogiske værktøjer. Lige så vigtigt er det, at skolen har gode ledere, så de får kurser i fx organisation, planlægning og ledelse også i projektet. Endelig er samarbejdet med forældrene helt centralt. På De Glade Skole er der skolebestyrelser og ofte både sports- og pigeklubber. Med samarbejdet mellem LB og IBIS kommer skolen i Nante med i den glade række af skoler.

”Som medlemsejet forsikringsselskab arbejder Lærerstandens Brandforsikring med, at overskud skal arbejde til fordel for medlemmerne, og det gør sig også gældende, når selskabet vælger at støtte velgørende projekter”, siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring og fortsætter ”Uddannelse er en af de vigtigste forudsætninger for et samfunds udvikling – det gælder i Danmark såvel som i resten af verden. Derfor har vi valgt at støtte dette projekt, som IBIS har udviklet med succes og hvor vi håber at kunne skabe en positiv forskel for børn og lærere i Mozambique”. Støtten kommer via LB Foreningen, der ejer Lærerstandens Brandforsikring og som løbende støtter velgørende projekter, der har en relation til skole og uddannelse.

Du kan læse mere om IBIS her.
Kurv: [ ]