LB Forsikring fortsætter vækst

Med en vækst på 14.500 medlemmer fortsætter LB Forsikring de seneste års positive udvikling. Der er vækst i bruttopræmieindtægter og flot afkast af investeringerne og erstatningsudgifterne er landet på et fornuftigt niveau.

LB Forsikring omfatter forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

2017 har været et positivt år for LB Forsikring. Bruttopræmieindtægterne er steget med 177,8 mio. kr. til 2.853,7 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 6,6%. Samtidig er erstatningsudgifterne faldet med 122 mio. kr., hvilket bringer erstatningsprocenten ned på 81,2%, når der korrigeres for et positivt afløbsresultat og vejrligsrelaterede skader. Også investeringsresultatet er meget positivt og bedre end forventet og udgjorde 496 mio. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 13,6% i forhold til 2016. Og da 2016 var påvirket af engangsindtægter i form af en værdiregulering af ejendomme i forbindelse med salg, er der tale om en markant stigning.

LB Forsikrings samlede resultat før skat ender således på 657,5 mio. kr., drevet af både et godt forsikringsteknisk resultat såvel som et stærkt investeringsresultat.

En vækst på størrelse med havnebyen Grenaa

Jeg er rigtig glad for de resultater, vi har opnået i 2017. Vi har haft en vækst på 14.500 nye medlemmer, hvilket størrelsesmæssigt svarer til alle indbyggere i Grenaa. Samtidig har vi formået at få skabt en bedre balance i vores erstatningsudgifter, dog hjulpet på vej af afløbsgevinster, så vi lander på det ønskede niveau, vi har som medlemsejet forsikringsselskab med en erstatningsprocent på mellem 80-85 %. Oven i en positiv forsikringsdrift har vi haft et stærkt investeringsår, der primært er drevet af afkast fra værdipapirer, og det giver et stærkt samlet resultat for LB Forsikring,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Implementering af IT-kernesystem fylder

2017 har været præget af forberedelserne til implementeringen af et helt nyt forsikringskernesystem:

”Ud over at drive vores forsikringsvirksomhed, har vi det sidste år haft fuld fokus på at implementere nyt forsikringskernesystem, et arbejde der involverer flere end 100 medarbejdere, og et forandringsprojekt som får indflydelse på hele organisationen. Det kan også ses på vores omkostningsprocent, der i 2017 er på 15,7 %, hvilket primært skyldes, at vi har ansat flere mennesker og haft øgede omkostninger til IT,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring

Loyalitet og medlemstilfredshed er fortsat nøglen til succes

Den fortsatte vækst skyldes i særdeleshed vores medlemmers høje tilfredshed og loyalitet, og er et prioriteret fokusområde i LB Forsikring:
”Vi arbejder fokuseret med vores produkter, priser og medlemsservice og er glade for, at vi i 2017 vandt Forbrugerrådets Bedst i Test på både indbo-, bil- og ulykkesforsikring og at Loyalty Group for sjette år i træk gav LB Forsikring prisen for de mest loyale medlemmer i forsikringsbranchen. For at styrke vores medlemsloyalitet yderligere har vi derfor også valgt at justere og styrke vores loyalitetsmodel. Det betyder bl.a., at medlemmer allerede efter tre år får en rabat mod tidligere 6 år, og jo længere man har været i LB desto mere rabat får man. Samlet set vil vi sende ca. 140 mio. kr. retur til medlemmerne med den nye loyalitetsrabat,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Årsrapporten kan du se her