Ny app skal give større trafiksikkerhed og færre ulykker

LB Forsikring lancerer i dag appen Bilist+ som en pilot for en gruppe af deres medlemmer. Appen skal give medlemmerne et bedre overblik over, hvornår de kører godt og hvornår de kører knapt så godt, samtidig med at de optjener point, der kan give rabat på deres selvrisiko.

Vi vil gerne være med til at højne trafiksikkerheden og forhindre ulykker. Det er hovedformålet med at vi tester Bilist+. Ved at give vores medlemmer indsigt i deres kørsel og en økonomisk nudging, håber vi på at få flere til at tænke over, hvordan de kører og måske ændre lidt i deres adfærd i trafikken, siger Mikkel Frost Kopenhagen, direktør for Strategi og innovation i LB Forsikring.

Bilist+ er en app, LB Forsikrings medlemmer kan installere på deres telefon. Appen identificerer via forskellige algoritmer potentielt farlige situationer under kørslen som fx hårde opbremsninger, mobilbrug under kørsel, distance og tidspunkt på dagen, der køres. Alle registreringerne bliver regnet sammen til en månedlig total score, og den score kan så blive konverteret til en 1-til-1 reduktion i selvrisikoen. Optjener man 80 point, får man altså 80 kr. i reduktion. Man kan samle op til 1500 kr. i reduktion på selvrisikoen. 

For at nudge medlemmerne til god trafikadfærd, bliver ens score først konverteret til reduktion i selvrisikoen, hvis den er højere end 70.  Brugerne af Bilist+ kan selv se via appen, hvornår de har haft potentielt farlige situationer i trafikken og hvordan deres score er. Det kan give dem en indsigt i, hvornår de måske ikke kører så hensigtsmæssigt.  

- Med Bilist+ tager vi for alvor fat i vores purpose med at gøre forsikring overflødig. Vi vil gerne forhindre skader og forebygge ulykker, selvom vi naturligvis stadig er vores medlemmers sikkerhedsnet, hvis skaden sker. En af de skader vores medlemmer oftest oplever er trafikuheld og bilskader, samtidig er det et af de områder, hvor skaden kan have mest fatale konsekvenser, hvis uheldet er ude. Derfor afprøver vi nu en helt ny vej med Bilist+, for at teste om vi kan gøre en forskel på dette område, siger Mikkel Frost Kopenhagen. 

Pilotprojekt de næste ni måneder

 Bilist + starter i dag i pilotfasen og vil over de kommende måneder blive tilbudt til en gruppe af LB Forsikrings medlemmer. Det er frivilligt, om man vil være med i pilotgruppen, men målet er at have en gruppe, der afprøver appen, på 5000 medlemmer i løbet af de næste ni måneder. 

- Vi bevæger os ud på ny og spændende grund med Bilist+. Vi vil undersøge, om vi ved at give vores medlemmer en indsigt i deres kørsel og et økonomisk incitament få dem til at ændre adfærd. Rigtig mange mennesker har allerede apps på deres telefon, der viser hvordan de løber, cykler eller bevæger sig. Vi tapper ind i den tankegang og tester over de næste måneder, om det samme gælder her, siger Robert Kielerstajn, Co-head i LBeta, LB Forsikrings innovationshub, med ansvaret for Bilist+.

Den data appen indsamler vil blive brugt til at give medlemmer indsigt om deres kørselsadfærd, til at udregne score og til teknisk vedligehold af løsningen og fejlsøgning, og alle deltager i piloten bliver oplyst om alt hvad appen indsamler.

- Vi bruger ikke data fra Bilist+ til skadesbehandling. Vi bruger data til at belønne dem, der kører godt, ikke til at straffe dem, der ikke kører så godt. Samtidig får du selv oplysninger om din bevægelser i trafikken, som du kan bruge til at gøre din kørsel mere sikker, undgå farlige situationer. Det tror vi godt, vores medlemmer kan se en fordel i, siger Robert Kielerstajn.