12.000 elever skal opfinde fremtiden

Hvordan ser hverdagen ud i fremtiden, og hvilke udfordringer giver det? Det skal elever over hele landet finde kreative løsninger på i opfinderkonkurrencen Projekt Edison i år. Fonden for Entreprenørskab er gået sammen med LB Forsikring om dette års Projekt Edison, hvor temaet er ”Din hverdag i fremtiden”.

 

Hvad smager fremtidens mad af, hvor bor vi, og hvordan kommunikerer vi med hinanden? Der er mange muligheder for at tænke kreativt, når tusindvis af 6.-7. klasses elever over hele landet skal arbejde med at få innovative ideer til fremtidens hverdag.

I 2020 er Fonden for Entreprenørskab gået sammen med LB Forsikring om Projekt Edison.

I forsikringsbranchen ser man ind i en fremtid, som kan udfordre og forandre grundlaget for forsikring, som vi kender det i dag: Selvkørende biler, klimaforandringer og dataetik er nogle af de områder, som bliver centrale at forholde sig til:

”Med Projekt Edison får vi mulighed for at blive klogere på, hvordan nutidens børn ser den verden, de skal være voksne i og hvilke løsninger det kræver blandt andet af os. Det er samtidig en helt unik mulighed for at være med til at skabe grobund for helt nye ideer og løsninger fra eleverne,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring

Entreprenørskab giver læring og erfaring
Siden 2007 har Fonden for Entreprenørskab tilbudt landets 6.-7. klasser at deltage i Projekt Edison, der er en landsdækkende opfinderkonkurrence og undervisningsforløb, som giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med innovative læringsprocesser i teori og praksis.

Hvert år deltager ca. 12.000 elever i Projekt Edison, og Fonden for Entreprenørskab håber, at dette års tema og samarbejdet med Lærerstandens Brandforsikring vil betyde, at flere elever og skoler vil være med.

“Vi vil gerne give børn og unge evner til at skabe, forandre og gøre en forskel i verden, og det er netop hvad entreprenørskab kan. I Projekt Edison arbejder eleverne med at få ideer og udtænke innovative løsninger, og med årets tema kan de blive medskabere af fremtidens hverdag og i sidste ende samfund og verden”, siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

Projekt Edison løber fra start august til 19. november 2020, hvor der er landsfinale.

Om Fonden for Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab vil inspirere børn og unge og give dem evnen til at tænke og agere entreprenant og innovativt, så de kan lykkes i en global og omskiftelig verden. Det gør Fonden ved at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Fonden fungerer desuden som nationalt videncenter for opsamling, udvikling og udbredelse af viden om entreprenørskabsundervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet. Læs mere på www.ffe-ye.dk

Om LB Forsikring
LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Med knap 400.000 medlemmer er LB Forsikring i dag det 3. største forsikringsselskab på privatmarkedet og består af forsikringsgrupperne: Lærerstandens Brandforsikring for undervisere, pædagoger og andre uddannelseserhverv, Bauta Forsikring for sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, Runa Forsikring for diverse andre faggrupper og LB Forsikring til PFA for alle kunder i PFA.