Menu

Koncerndiagram

 

Øvrige underliggende selskaber

LB Forsikring A/S

LB Forsikring A/S driver koncernens samlede forsikringsvirksomhed, der formidles under fire brands: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Erhverv.

Skovselskaberne
LB Forsikring A/S har via selskaberne, AS Taanimets (Estland), Danamezs SIA (Letland), Danamiskas UAB (Litauen) investeringer i skov.

Bestyrelsen i alle disse selskaber består af:

  • Søren Tschufarin Buhl, formand
  • Kathrine Høg Riis, næstformand
  • Soli Preuthun

Direktionen i disse udgøres af Soli Preuthun, Direktør.

LB-IT A/S

LB-IT A/S ejer rettighederne til koncernens forsikringssystem, som blev taget i brug i 2019.

Bestyrelsen består af:

  • Jan Kamp Justesen, formand
  • Steen Holse Andersen

Direktionen udgøres af Steen Holse Andersen, adm. direktør.

Kapitalforeningen LB Investering

Kapitalforeningen LB Investering står for langt størsteparten af investeringerne. Investeringerne i Kapitalforeningen LB Investering sker via en række internationale investeringsforeninger. Kapitalforeningen LB Investering administreres af Nykredit Portefølje Administration.

Organisationsdiagram