Menu

Personkreds i LB Forsikring

Bestyrelsen i LB Forsikring

Lars Busk Fjelsted Hansen, Formand


Lars Busk Hansen (født 1962) har siden 1998 været kredsformand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner, samt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse siden 2004. Han er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1986 og har været lærer på Skallerup Skole og Lundergårdskolen i Hjørring. I dag varetager Lars Busk Hansen også posten som næstformand i bestyrelsen i Lærernes A-kasse og er medlem af bestyrelsen i Lærerens Pension. 
Lars Busk Hansen blev valgt som bestyrelsesformand i LB Forsikring i 2020 efter at have bestridt næstformandsposten siden 2018. Han har en plads i revisions- og risikoudvalget, ligesom han også er bestyrelsesformand for LB Foreningen. 

 

Martin Bødker Krogh, Næstformand

Martin Bødker Krogh (født 1969) har siden 2006 været ansat i trafikselskabet FynBus som kommunikationschef, og siden som kunde- og kommunikationschef. Martin Bødker Krogh har tillige 12 års erfaring fra TV-branchen. Han er uddannet cand.phil. i Dansk og Kulturformidling fra Syddansk Universitet i 2005 og har efterfølgende uddannet sig som diplomjournalist i informationsjournalistik på Dansk Journalisthøjskole.
Martin Bødker Krogh blev valgt til bestyrelsesnæstformand i LB Forsikring i 2020 efter at have siddet som ordinært medlem siden 2018. Martin Bødker Krogh er også næstformand i bestyrelsen for LB Foreningen.

 

Harun Demirtas, Bestyrelsesmedlem

Harun Demirtas (født 1989) er uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske og har siden 2017 været aktiv i Dansk Sygeplejeråd, hvor han blev valgt som 1. næstforperson i 2022. Harun Demirtas er derudover bestyrelsesforperson i Din Sundhedsfaglige A-kasse og bestrider posten som bestyrelsesmedlem i bl.a. Fagbevægelsens Hovedorganisation, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Harun Demirtas blev i 2022 valgt til bestyrelsen i LB Forsikring som repræsentant for Dansk Sygeplejeråd.

 

Karen Nielsen, Bestyrelsesmedlem 

Karen Nielsen (født 1959) har en lang karriere i IT-branchen bag sig bl.a. som direktør i IBM og SAP samt senest i KMD som Vice President for salg og marketing. Hun er uddannet cand.merc. i 1983 fra Handelshøjskolen i København (CBS). I de seneste år har hun arbejdet i flere bestyrelser som professionelt bestyrelsesmedlem, i dag bl.a. i transportvirksomheden LEMAN.
Karen Nielsen blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2016, hvor hun også har en plads som næstformand for revisions- og risikoudvalget.


Johannes Thorvald Due, Bestyrelsesmedlem 1)

Johannes Due (født 1949) har bred erfaring indenfor det private såvel som det offentlige, hvor han har bestredet stillinger som bl.a. amtsdirektør i Vejle amt, departementschef i Socialministeriet, direktør i DJØF og senest direktør i Sygeforsikringen ”danmark” samt formand for Strukturkommissionen, hvis arbejde udgjorde fundamentet til kommunalreformen i 2007. Johannes Due blev uddannet cand.oecon. i 1973 fra Aarhus Universitet og har sidenhen bestredet flere tunge bestyrelsesposter, bl.a. i Falck, i kraft af sin ekspertise indenfor regnskabsvæsen og samarbejde imellem det private og det offentlige.
Johannes Due blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2012. Desuden er Johannes Due også formand for revisions- og risikoudvalget.

 

Merete Svalgaard Knuhtsen, Bestyrelsesmedlem

Merete Svalgaard Knuhtsen (født 1971) er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2000 og har arbejdet som lærer siden. De seneste 12 år på Hellebækskolen i Ålsgårde. Sideløbende med lærerjobbet har hun været fagpolitisk aktiv og tillidsvalgt. Klasseværelset blev i juni 2020 skiftet ud med organisationsarbejde på fuldtid, da Merete Svalgaard Knuhtsen blev valgt som formand og politisk leder for Helsingør Lærerforening. Hun bestrider også flere hverv som valgt revisor, bl.a. i Danmarks Lærerforening og FH Hovedstaden.
Merete Svalgaard Knuhtsen blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2020, hvor hun også har også en plads i revisions- og risikoudvalget og desuden er medlem af bestyrelsen for LB Foreningen.

 

Søren Winther Dalager Petersen, Bestyrelsesmedlem 2)

Søren Dalager (født 1978) har været ansat i LB Forsikring siden 2004, hvor han startede som forsikringskonsulent i salgsafdelingen. Søren blev i 2017 valgt som formand for Forsikringsforbundet i LB Forsikring og arbejder i dag som fællestillidsmand i LB Forsikring og er desuden repræsenteret i Forsikringsforbundets hovedbestyrelse. Søren Winther Dalager Petersen er uddannet fra Forsikringsakademiet og har efterfølgende suppleret en diplomuddannelse i ledelse på Københavns Professionshøjskole. Derudover har Søren Winther Dalager Petersen taget flere kurser i bestyrelsesarbejde på Konventum i Helsingør.
Søren Winther Dalager Petersen blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2016.

 

Mette Egsholm, Bestyrelsesmedlem 2)

Mette Egsholm (født 1978) har lang tids erfaring fra forsikringsbranchen med først 9 års ansættelse som skadebehandler hos Europæiske Rejseforsikring, inden hun i 2007 kom til LB Forsikring, hvor hun i dag arbejder som teamleder i afdelingen for medlemsoplevelsen. Mette Egsholm er uddannet fra Forsikringsakademiet og har derudover taget enkeltfag på Københavns Universitet. 
Mette Egsholm blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2020.

 

Christian Slot Munk, Bestyrelsesmedlem 2)

Christian Slot Munk (født 1983) har været i LB Forsikring gennem 15 år, hvor han sidder som risikovejleder i afdelingen for risikotilpasning og har daglig kontakt med medlemmerne. Christian Slot Munk er uddannet fra Forsikringsakademiet og har derudover taget kurser i bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder ved CBS Executive Fonden. Endvidere engagerer Christian Slot Munk sig i Forsikringsforbundet i LB Forsikring som næstformand og sidder med til bords på LB’s vegne, når der skal forhandles lokalaftaler.
Christian Slot Munk blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2020. 

1) Uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen
2) Valgt af medarbejderne i LB Forsikring

Direktionen
    CEO, Jan Kamp Justesen
    CCO, Steen Holse Andersen
Koncernledelsen
  CEO, Jan Kamp Justesen 
   COO, Steen Holse Andersen
   CDO, Forretningsudvikling og Innovation, Mikkel Frost Kopenhagen

 

  CRO, Risikostyring og Koncernjura, Søren Tschufarin Buhl
    CSRO, Strategi og Organisation, Anne Bisbjerg Lee
    CCO, Medlemsoplevelsen, Marc Collignon
    CIO, Teknologi og Platforme, Heidi Marie Torm
 
  CFO, Økonomi og Styring, Fatiha Benali
Revisions- og risikoudvalg

 

Johannes Due, formand 

 

Karen Nielsen, næstformand
 
 Lars Busk Fjelsted Hansen
   Merete Svalgaard Knuhtsen
Revision

EY Godkendt Revisionsselskab

Dirch Passers Alle 36
2000 Frederiksberg

CVR: 30 70 02 28

Intern revision

Revisionschef Anders Halsø