Personkreds i LB Forsikring

Bestyrelsen i LB Forsikring

Lars Busk Fjelsted Hansen

Formand

Lars Busk Hansen (født 1962) har siden 1998 været kredsformand for Lærerkreds Nord, som dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner samt medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse siden 2004. Han er uddannet fra Hjørring Seminarium i 1986 og har været lærer på Skallerup Skole og Lundergårdskolen i Hjørring. I dag varetager Lars Busk Hansen også posten som næstformand i bestyrelsen i Lærernes A-kasse og er medlem af bestyrelsen i Lærerens Pension. 
Lars Busk Hansen blev valgt som bestyrelsesformand i LB Forsikring i 2020 efter at have bestridt næstformandsposten siden 2018. Han har en plads i revisionsudvalget, ligesom han også er bestyrelsesformand for LB Foreningen.

Martin Bødker Krogh

Næstformand

Martin Bødker Krogh (født 1969) har siden 2006 været ansat i trafikselskabet som kommunikationschef, og siden som kunde- og kommunikationschef. Martin Bødker Krogh har tillige 12 års erfaring fra TV-branchen. Han er uddannet cand.phil. i Dansk og Kulturformidling fra Syddansk Universitet i 2005 og har efterfølgende uddannet sig som diplomjournalist i informationsjournalistik på Dansk Journalisthøjskole.
Martin Bødker Krogh blev valgt til bestyrelsesnæstformand i LB Forsikring i 2020 efter at have siddet som ordinært medlem siden 2018. Martin Bødker Krogh er også næstformand i bestyrelsen for LB Foreningen.

Anni Pilgaard

Bestyrelsesmedlem

Anni Pilgaard (født 1959) har gennem flere år engageret sig i brancheorganisationer tilknyttet sundhedssektoren efter at have arbejdet som sygeplejerske i 38 år på Silkeborg Sygehus. Siden 2010 har hun været 1.-næstformand i Dansk Sygeplejeråd og bestyrelsesformand for Din Sundhedsfaglige A-kasse. Desuden bestrider Anni Pilgaard poster som bestyrelsesmedlem i både Danske A-kasser samt Lån og Spar Bank.
Anni Pilgaard er valgt som repræsentant for Dansk Sygeplejeråd til bestyrelsen i LB Forsikring, hvilket hun har gjort siden i 2009.

Karen Nielsen

Bestyrelsesmedlem 

Karen Nielsen (født 1959) har en lang karriere i IT-branchen bag sig bl.a. som direktør i IBM og SAP samt senest i KMD som Vice President for salg og marketing. Hun er uddannet cand.merc. i 1983 fra Handelshøjskolen i København (CBS). I de seneste år har hun arbejdet i flere bestyrelser som professionelt bestyrelsesmedlem, i dag bl.a. i transportvirksomheden LEMAN.
Karen Nielsen blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2016.

Johannes Thorvald Due

Bestyrelsesmedlem  1)

Johannes Due (født 1949) har bred erfaring indenfor det private såvel som det offentlige, hvor han har bestredet stillinger som bl.a. amtsdirektør i Vejle amt, departementschef i Socialministeriet, direktør i DJØF og senest direktør i Sygeforsikringen ”danmark” samt formand for Strukturkommissionen, hvis arbejde udgjorde fundamentet til kommunalreformen i 2007. Johannes Due blev uddannet cand.oecon. i 1973 fra Aarhus Universitet, og har sidenhen bestredet flere tunge bestyrelsesposter, bl.a. i Falck, i kraft af sin ekspertise indenfor regnskabsvæsen og samarbejde imellem det private og det offentlige.
Johannes Due blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2012. Desuden er Johannes Due også formand for revisionsudvalget.

Merete Svalgaard Knuhtsen

Bestyrelsesmedlem

Merete Svalgaard Knuhtsen (født 1971) er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium i 2000, og har arbejdet som lærer siden. De seneste 12 år på Hellebækskolen i Ålsgårde. Sideløbende med lærerjobbet har hun været fagpolitisk aktiv og tillidsvalgt. Klasseværelset blev i juni 2020 skiftet ud med organisationsarbejde på fuldtid, da Merete Svalgaard Knuthsen blev valgt som formand og politisk leder for Helsingør Lærerforening. Hun bestrider også flere hverv som valgt revisor, bl.a. i Danmarks Lærerforening og FH Hovedstaden.
Merete Svalgaard Knuthsen blev valgt til bestyrelsen i LB Forsikring i 2020, hvor hun også har også en plads i revisionsudvalget, og desuden er medlem af bestyrelsen for LB Foreningen.

Søren Winther Dalager Petersen 

Bestyrelsesmedlem 2)

Søren Dalager (født 1978) har været ansat i LB Forsikring siden 2004, hvor han startede som forsikringskonsulent i salgsafdelingen. Søren blev i 2017 valgt som formand for Personaleforeningen, og arbejder i dag som fællestillidsmand i LB Forsikring og er desuden repræsenteret i Forsikringsforbundets hovedbestyrelse. Søren Winther Dalager Petersen er uddannet fra Forsikringsakademiet, og har efterfølgende suppleret en diplomuddannelse i ledelse på Københavns Professionshøjskole. Derudover har Søren Winther Dalager Petersen taget flere kurser i bestyrelsesarbejde på Konventum i Helsingør.
Søren Winther Dalager Petersen blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2016.

Mette Egsholm

Bestyrelsesmedlem 2)

Mette Egsholm (født 1978) har lang tids erfaring fra forsikringsbranchen med først 9 års ansættelse som skadebehandler hos Europæiske Rejseforsikring inden hun i 2007 kom til LB Forsikring, hvor hun i dag arbejder som tværgående specialist i den specialiserede medlemsoplevelse – særligt med rejseskade. Mette Egsholm er uddannet fra Forsikringsakademiet og har derudover taget enkeltfag på Københavns Universitet. 
Mette Egsholm blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2020.

Christian Slot Munk 

Bestyrelsesmedlem 2)

Christian Slot Munk (født 1983) har været i LB Forsikring gennem 15 år, hvor han sidder som risikovejleder i afdelingen for risikotilpasning, og har  daglig kontakt med medlemmerne. Christian Slot Munk er uddannet fra Forsikringsakademiet og har derudover taget kurser i bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder ved CBS Executive Fonden. Endvidere engagerer Christian Slot Munk sig i Personaleforeningen som næstformand, og sidder med til bords på LB’s vegne, når der skal forhandles lokalaftaler.
Christian Slot Munk blev valgt til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant i LB Forsikring i 2020.

 

1) (uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen)
2) Valgt af medarbejderne i LB Forsikring

Direktion
 CEO, Anne Mette Toftegaard
 
 CFO, Jan Kamp Justesen  
 CCO, Steen Holse Andersen  

Koncernledelsen
CEO, Anne Mette Toftegaard
 
CFO, Jan Kamp Justesen
 
CCO, Medlemsoplevelsen, Steen Holse Andersen  

 

CIO, Data, Teknologi og Forretningsløsninger, Jacob Tovborg-Jensen

 

 
CSO, Strategi og Innovation, Mikkel Frost Kopenhagen  

 CRO, Risikostyring og Jura, Søren Tschufarin Buhl

 
 CDO, Digital Medlemsoplevelse, Produkt og Marked, Philip Wegloop  
 CPO, HR, Kommunikation & CSR, Anne Bisbjerg Lee  

Revisionsudvalg
Johannes Due, formand

 

 
Lars Busk Fjelsted Hansen, næstformand  
Merete Svalgaard Knuhtsen  

Karen Nielsen

 
 

Revision

 

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
c/o Postboks 250
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

CVR: 30 70 02 28

Intern revision

 

Revisionschef Peter Nordvig Præst