Personkreds i LB Forsikring

Bestyrelsen i LB Forsikring

 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, formand 
 • Kredsformand i DLF Lars Busk Fjelsted Hansen, næstformand
 • Kommunikationschef Martin Bødker Krogh
 • Bestyrelsesmedlem Karen Nielsen
 • Formand for Personaleforeningen Søren Winther Dalager Petersen 2)
 • Operatør Per Gustafsson 2) 
 • Taksator Arne Kornum Krag 2)
 • Næstformand Anni Pilgaard, Dansk Sygeplejeråd
 • Tidl. adm. direktør Johannes Due (uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen)

2) Valgt af medarbejderne i LB Forsikring

Direktion

 • Adm. direktør Anne Mette Toftegaard
 • Direktør Jan Kamp Justesen
 • Direktør Steen Holse Andersen

Koncernledelsen

 • CEO, Anne Mette Toftegaard
 • CFO, Jan Kamp Justesen
 • CCO, Medlemsoplevelsen, Steen Holse Andersen
 • CHRO, HR og Intern Kommunikation, Susanne Schelde-Mollerup Funder
 • CIO, Data, Teknologi og Forretningsløsninger, Jacob Tovborg-Jensen
 • CRO, Risikostyring og Jura, Søren Tschufarin Buhl
 • CSO, Strategi og Innovation, Mikkel Frost Kopenhagen

Revisionsudvalg

 • Tidl. adm. direktør Johannes Due, formand    
 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, næstformand
 • Lars Busk Hansen
 • Partner og seniorrådgiver Karen Nielsen

Revision

 • ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
  c/o Postboks 250
  Osvald Helmuths Vej 4
  2000 Frederiksberg

  CVR: 30 70 02 28

Intern revision

 • Revisionschef Peter Nordvig Præst

Anne Mette Toftegaard

CEO

33 48 56 00 amt@lb.dk

Jan Kamp Justesen

CFO

33 95 74 99 jkj@lb.dk

Steen Holse Andersen

CCO, Medlemsoplevelsen

33 95 75 07 sha@lb.dk

Mikkel Frost Kopenhagen

CSO, Strategi og Innovation

33 48 53 13 mifr@lb.dk

Søren Tschufarin Buhl

CRO, Risikostyring og Jura

33 95 74 07 buhl@lb.dk

Susanne Schelde-Mollerup Funder

CHRO, HR og Intern Kommunikation

33 48 52 02 sufu@lb.dk

Jacob Tovborg-Jensen

CIO, Data, Teknologi og Forretningsløsninger

33 48 51 19 jatj@lb.dk
MainLayout.Basket [ ]