Personkreds i LB Forsikring

Bestyrelsen i LB Forsikring

 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, formand 
 • Kredsformand i DLF Lars Busk Fjelsted Hansen, næstformand
 • Kommunikationschef Martin Bødker Krogh
 • Bestyrelsesmedlem Karen Nielsen
 • Formand for Personaleforeningen Søren Winther Dalager Petersen 2)
 • Operatør Per Gustafsson 2) 
 • Taksator Arne Kornum Krag 2)
 • Næstformand Anni Pilgaard, Dansk Sygeplejeråd
 • Tidl. adm. direktør Johannes Due (uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen)

2) Valgt af medarbejderne i LB Forsikring

Direktion

 • Adm. direktør Anne Mette Toftegaard
 • Direktør Jan Kamp Justesen
 • Direktør Steen Holse Andersen

Sektionsdirektørkreds

 • Sektionsdirektør for Kommunikation, Marketing & CSR, Christophe Kirkegaard
 • Sektionsdirektør for Strategi & Forretningsudvikling, Mikkel Frost Kopenhagen
 • Sektionsdirektør for BI og Aktuariat, Eva Brinck
 • Sektionsdirektør for Salg & Medlemsservice, Gitte Hansen
 • Sektionsdirektør for Koncernjura, Jakob Thyssen Valerius
 • Sektionsdirektør for Økonomi, Peter Nielsen
 • Sektionsdirektør for Skade, Ulrik Erritsø
 • Sektionsdirektør for Risk & Compliance, Søren Tschufarin Buhl
 • Sektionsdirektør for HR, Susanne Schelde-Mollerup Funder
 • Sektionsdirektør for IT, Martin Niedersøe

Revisionsudvalg

 • Tidl. adm. direktør Johannes Due, formand    
 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, næstformand
 • Lars Busk Hansen
 • Partner og seniorrådgiver Karen Nielsen

Revision

 • ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
  c/o Postboks 250
  Osvald Helmuths Vej 4
  2000 Frederiksberg

  CVR: 30 70 02 28

Intern revision

 • Revisionschef Peter Nordvig Præst

Anne Mette Toftegaard

Adm.direktør

33 48 56 00 amt@lb.dk

Jan Kamp Justesen

Direktør

33 95 74 99 jkj@lb.dk

Steen Holse Andersen

Direktør

33 95 75 07 sha@lb.dk

Christophe Kirkegaard

Sektionsdirektør for Kommunikation, Marketing & CSR

40 73 13 09 chrk@lb.dk

Mikkel Frost Kopenhagen

Sektionsdirektør for Strategi & Forretningsudvikling

33 48 53 13 mifr@lb.dk

Eva Brinck

Sektionsdirektør for BI og Aktuariat

33 95 74 94 evbr@lb.dk

Gitte Hansen

Sektionsdirektør for Salg & Medlemsservice

33 95 75 16 giha@lb.dk

Jakob Thyssen Valerius

Sektionsdirektør for Koncernjura

33 95 75 86 jtv@lb.dk

Peter Nielsen

Sektionsdirektør for Økonomi

33 95 78 70 pn@lb.dk

Ulrik Erritsø

Sektionsdirektør for Skade

33 95 74 01 uleh@lb.dk

Søren Tschufarin Buhl

Sektionsdirektør for Risk & Compliance

33 95 74 07 buhl@lb.dk

Susanne Schelde-Mollerup Funder

Sektionsdirektør for HR

33 48 52 02 sufu@lb.dk

Martin Niedersøe

Sektionsdirektør for IT interim

31 70 20 00 mane@lb.dk
MainLayout.Basket [ ]