Personkreds i LB Forsikring

Bestyrelsen i LB Forsikring

 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, formand, Aløvej 25, Svejbæk, 8600 Silkeborg 
 • Lærer Jørgen Stampe, næstformand, Svalevej 9, 2900 Hellerup
 • Partner og seniorrådgiver Karen Nielsen, Viggo Rothes Vej 40, 2920 Charlottenlund
 • Forsikringsrådgiver Søren Dalager Petersen 2), Opnæsgård 69 2 th, 2970 Hørsholm
 • Fuldmægtig Per Gustafsson 2), Strindbergsvej 44, 2500 Valby 
 • Forsikringskonsulent Per Pedersen 2), Gl. Kongevej 150, 3. th., 1850 Frederiksberg C
 • Næstformand Anni Pilgaard, Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K
 • Tidl. adm. direktør Johannes Due (uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen), St. Kongensgade 92B, 2. tv., 1264 København K
 • Adm. direktør Thomas Møller Thomsen, FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby

2) Valgt af medarbejderne

Revisionsudvalg

 • Tidl. adm. direktør Johannes Due, formand 1)    
 • Viceskoleinspektør Carsten Mørck-Pedersen, næstformand
 • Lærer Jørgen Stampe
 • Partner og seniorrådgiver Karen Nielsen
1) Johannes Dues kvalifikationer inden for regnskabsvæsen er bl.a. opnået gennem mangeårigt virke i den finansielle sektor - blandt andet som administrerende direktør i Sygeforsikringen Danmark

Revision

 • Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S

Intern revision

 • Revisionschef Peter Nordvig Præst

Direktion

 • Adm. direktør Anne Mette Toftegaard
 • Direktør Jan Kamp Justesen
 • Direktør Steen Holse Andersen
Kurv: [ ]