Videnscenter for Forhindring

LB Forsikring har et langsigtet mål om at gøre forsikring overflødig og aktivt medvirke til at forhindre, reducere og forebygge de skader vores medlemmer oplever, nu som i fremtiden. En målsætning der kontinuerligt kræver masser af viden og samarbejde med andre aktører der deler vores vision. Til det formål har vi etableret Videncenter for Forhindring.

I Videnscenter for Forhindring fremmer vi, dokumenterer vi og skaber vi ny viden på området for forhindringsløsninger og forebyggelse, med et særligt fokus på mobilitet, hus/bolig samt sundhed & velfærd.

Vi gennemfører egne undersøgelser, lige som vi samler flere aktører og samarbejdspartnere om fællesindsatser og vidensamarbejde, der kan skaber varige forandringer og positive forskelle for vores medlemmer og for vores omverden.

Videnscentrets kerneopgaver er at stille ny viden til rådighed for vores omverden, samarbejdspartnere og ikke mindst LB Forsikrings mere end 400.000 medlemmer.

Videnscenter for Forhindring er etableret som en del af LB Forsikrings innovationsafdeling LBeta, der aktuelt består af 12 medarbejdere. Videncentret er desuden tæt forbundet med vores medarbejdere der arbejder med omverdenrelationer og partnerskaber.

Kontakt

For mere information om Videncenter for Forhindring kan du kontakte Sune Bille Larsen, Head of LBeta, LBeta - Innovation Hub of LB Forsikring, på tlf. +45 22 21 02 22 eller email: subl@lb.dk.