Dataansvarlig

Læs hvem der er ansvarlig for behandling af dine data

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, DK-1463 København K., telefon +45 33 11 77 55, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Dog for så vidt angår dit medlemskab i LB Foreningen F.M.B.A, CVR-nr. 65 26 43 15, Farvergade 17, 1463 København K. (”LB Foreningen”), dvs. medlemmer i Lærerstandens Brandforsikring, er LB Foreningen selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

For så vidt angår dataansvar relateret til personoplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgninger til og udbetalinger fra LB Foreningen, fonde og legater, henvises til afsnittet Legater og fonde

MainLayout.Basket [ ]