Rettigheder og klagemuligheder

Læs hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 33 48 59 58 eller på e-mail: persondata@lb.dk, henholdsvis klage@lb.dk.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet og opdateret. Du kan som medlem selv til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Min side. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen til et eller flere formål, må vi fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.

MainLayout.Basket [ ]