Fortsat medlemsvækst og gode investeringer præger 2019

LB Forsikring kommer ud med et årsresultat på 431,5 mio. kr. i 2019. Det skyldes primært gode investeringer, men positiv vækst i medlemmer og et nyt stærkt partnerskab med PFA giver forventninger om fortsat fremgang, der sammen med et nyt purpose gør LB Forsikring stærkt rustet til fremtiden.

2019 var et meget positivt investeringsår for LB Forsikring. Derfor ender årsresultatet på investeringsafkast efter forrentning og kursregulering af forsikringsmæssige hensættelser på 557,7 mio. kr i 2019 mod – 36,8 mio. kr. i 2018. Samtidig stiger bruttopræmieindtægterne med 4,3% i forhold til 2018 og udgør 3.031,3 mio. kr. og det samlede resultat efter skat udgør 431,5 mio. kr. 

Det gode resultat glæder den administrerende direktør, der dog også hæfter sig ved, at LB Forsikring i 2019 rammer sin strategiske målsætning om en combined ratio på 95% i gennemsnit over 5 år. 

- Som medlemsejet selskab har vi ingen aktionærer, der skal have et udbytte. Vi har medlemmer, og vi er sat i verden med det klare sigte at hjælpe og understøtte vores medlemmer bedst muligt, når det uventede sker. Ikke at tjene penge til aktionærer. Derfor er vores finansielle mål også anderledes end mange andre i forsikringsbranchen. Vi har en særdeles robust økonomi, men generelt har vi et mål om at pengene skal tilbage til medlemmerne. Derfor har vi sat et mål om en combined ratio på 95%, og jeg er stolt af, at vi har nået det over de sidste fem år, siger Anne Mette Toftegaard.

Combined ratio opgøres som summen af erstatningsudgifterne og omkostninger i forhold til præmieindtægterne.

2019 bød ud over gode investeringer på en stor ny strategisk beslutning; LB Forsikring fik et nyt purpose: ”Sammen gør vi forsikring overflødig”- et langsigtet formål og ambition for fremtiden. 

-Vi lever i en verden, hvor ny teknologi giver ufattelig mange nye muligheder. Med vores erfaring med skader og ny teknologi, kan vi over tid forudse og forhindre mange af de skader, vi kender i dag. Det betyder, at vi sammen med medlemmerne kan spare hinanden for ulykker og omkostninger, og da vi ikke har aktionærer, der skal tjene på selskabet, kan vi investere besparelserne i at afværge endnu flere skader, inden de sker. En fælles indsats, der på sigt kan gøre forsikring, som vi kender i dag, overflødig, siger Anne Mette Toftegaard 

Strategisk samarbejde med PFA og nyt IT-kernesystem 

2019 blev også året hvor LB Forsikring fik implementeret sit nye forsikringskernesystem. Implementeringen gik ikke helt smertefrit og gav i efteråret en del ekstra arbejde for medarbejderne. For at gøre omstillingen så let som mulig for medlemmerne blev der sat ekstra ressourcer ind, og det kan ses på de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der steg fra 419, 5 mio. kr. i 2018 til 528,4 mio. kr. i 2019. Implementeringen blev færdiggjort, og LB Forsikring har nu et fremtidssikret system som udgør et stærkt fundament for at kunne betjene medlemmerne bedst muligt.

-Implementeringen af det nye forsikringssystem har krævet en enorm indsats fra medarbejderne og stor tålmodighed fra medlemmerne i en periode, men det var en nødvendig implementering. Derfor er jeg også meget stolt over, at vi for fjerde år i træk oplevede en stigning i medarbejdertilfredsheden i 2019, og at vi fortsat oplever medlemsfremgang. Det viser, at vi fortsat har vores medlemmers og medarbejderes tillid, og det er jeg taknemlig for, siger Anne Mette Toftegaard.

Medlemsstigningen har gode forudsætninger for at fortsætte ind i 2020. I det forgangne år indgik LB Forsikring et strategisk samarbejde med PFA Pension med start i begyndelsen af 2020.  Samarbejdet bliver en fjerde forsikringsgruppe i LB Forsikring – ”LB Forsikring til PFA”, og giver kunder i PFA adgang til at blive medlem hos LB Forsikring.

-PFA og LB Forsikring deler mange af de samme værdier, og PFA er et kundeejet selskab, ligesom vi er medlemsejet. Derfor giver samarbejdet rigtig god mening for både dem og os, og vi glæder os til at folde samarbejdet mere ud i løbet af året, siger Anne Mette Toftegaard. 

Nøgletal for 2019:

Erstatningsprocenten blev 76,9 % i 2019 (70,6 % i 2018).
Erstatningsudgifterne udgjorde 2.330,1 mio. kr. i 2019 (2.052,5 mio. kr.) 
Omkostningsprocenten udgør 17,6 % (14,5 %) 
Det forsikringstekniske resultat før loyalitetsrabat udgør 113,4 mio. kr. (375,9 mio. kr)

Læs årsrapporten her