Forventet halvårsregnskab for LB Forsikring

LB Forsikring har efter årets første 6 måneder haft en vækst på godt 4% på præmieindtægterne før anciennitetsrabat og et resultat før skat på 217,2 mio. kroner. Samtidig vokser antallet af både medlemmer og policer.

LB Forsikrings halvårsregnskab viser en stigning på 4,3 % på bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat i forhold til første halvår 2014 og lander på godt 1,3 mia. kroner. Bruttoerstatningsudgifterne er steget 18 %, hvilket er som forventet, idet første halvår 2014 var et exceptionelt halvår med meget lave skadesudgifter. Samlet betyder det at LB Forsikring i første halvår har et forsikringsteknisk resultat på 69,9 mio. kroner.  Investeringsafkastet er i første halvår på 156,8 mio. kroner mod 216,1 mio. kroner i samme periode for 2014, hvilket er på niveau med det forventede. Samlet set giver det et overskud før skat på 217,2 mio. kroner for første halvår 2015. 

”Vi er godt tilfredse med resultatet for første halvår 2015”, siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring. ”Vi har formået at øge vores præmieindtægter i et halvår, hvor vi har nedsat priserne på vores husforsikring med i gennemsnit 13 % med virkning fra 1. januar 2015. Samtidig har vi fået over 5.000 nye medlemmer og har i dag 364.000 medlemmer i LB Forsikring”. 

”Som medlemsejet forsikringsselskab skal vi sørge for, at pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne”, siger Anne Mette Toftegaard og fortsætter. ”Vores ´aktionærer´ er vores medlemmer og vi føler os således tro mod vores originale forsikringstanke omkring gensidighed og solidaritet, der var grundstenen i skabelsen af LB Forsikring med etableringen af Lærernes Brandforsikring tilbage i 1880. Vi vurderer derfor løbende, om vi bør tilpasse vores produkter eller nedsætte priserne på vores forsikringer, når forretningen går godt og vi mener, det er økonomisk forsvarligt”. 

LB Forsikring har overskudsdeling til medlemmerne, og har på baggrund af halvårsresultatet hensat 72,4 mio. kroner til tilbagebetaling til medlemmerne i form af en anciennitetsrabat i juni 2016. Det endelige beløb beregnes dog først på baggrund af hele årets resultat.