Færre flyrejser - men flere hjemlige naturoplevelser 2021

Det er hvad LB Forsikrings medlemmer tror 2021 vil bringe. Samtidig er bekymringen for en ny pandemi det, der fylder mest hos medlemmerne, mens bekymringer om terror og cyperangreb rykker ned af listen.

LB Forsikring har lavet en større årsundersøgelse blandt sine medlemmer i december 2020. Her er de blandt andet blev spurgt om det samme, som Beredskabsstyrelsen spørger om, når de hvert andet år laver en analyse af danskernes risikoopfattelse. Medlemmernes prioriteringer er dog noget anderledes i december 2020 i forhold til sidst beredskabsstyrelsen lavede opgørelsen i december 2019. Dengang lå Cyberangreb (54%), Terrorhandlinger (49%) og Sikkerhedspolitiske kriser (46%) i top tre over det, danskerne var mest bekymrede for, skulle ramme Danmark inden fem år. I LB Forsikringsmedlemsundersøgelse er det en ny pandemi (58%), terror (33%) og cyberangreb (32%) der ligger top tre.

- Det er ikke så overraskende at en ny pandemi indtager 1. pladsen i vores undersøgelse. For netop det fylder nok meget mere hos folk nu, end det gjorde i 2019. Det samme gør sig gældende, når vi spørger om, hvad folk er bekymret for kan ramme dem direkte. Her ligger en ny pandemi også på førstepladsen, mens pendanten i Beredskabsstyrelsen undersøgelse ligger som nr. 4, siger Sune Bille Larsen, Chef for LBeta, LB Forsikrings Innovation Hub.

Både i Beredskabsstyrelsen og LB Forsikrings undersøgelser ligger oversvømmelser fra skybrud som nr. 4 i forhold til, hvad der kan rammer Danmark. Spørger man lidt dybere ind til det, er det dog ikke noget, LB Forsikrings medlemmer er bekymret for, rammer dem personligt.

- Vi har spurgt, i hvilken grad medlemmerne er bekymret for, at deres hjem skal blive oversvømmet, men her svarer kun 4% i meget høj grad eller i høj grad, mens 52% svarer slet ikke. Så selvom den rangerer højt på bekymringer for Danmark, er det ikke noget de selv er bekymrede for rammer dem personligt, siger Sune Bille Larsen

Nye prioriteter i 2021

På trods af nedlukningen er medlemmerne heller ikke voldsomt bekymrede for at miste deres job. 16 % er i meget høj grad eller i høj grad bekymrede for at miste deres job. 39 % er slet ikke bekymrede. Faktisk er det uheld, man er mest bekymret for, trafikuheld. Her er 28% i meget høj grad eller høj grad bekymrede.

- På trods af Corona, nedlukning og forandringer i verden, er det stadig nogle af de helt nære ting, der bekymrer os. Som fx at vi eller nogle af vores familie skal komme ud for et trafikuheld. Undersøgelsen viser desuden, at 18% er blevet meget bekymrede for sit og sin families psykiske helbred under Corona, mens 54% er blevet en smule mere bekymret, siger Sune Bille Larsen

Nedlukningen og pandemien har også bragt andre forandringer i medlemmernes prioriteringer. På spørgsmålet om, hvilke udsagn de tror kommer til at passe for dem i 2021 vælger 35%, at de tror de kommer til at flyve mindre. Samtidig svarer 33% at de tror de kommer mindre til udlandet.

- Medlemmerne tror ikke på, at de kommer lige så meget udenlands eller ud og flyve i 2021, men til gengæld tror 31% på, at de kommer mere ud i naturen, og 22 % at de bliver mere fysisk aktive i år. Samtidig har 21% angivet, at de vil tænke mere på andre. Det taler ind i, at vi er blevet mere opmærksomme på hinanden og på fællesskabet under Corona, og det er rigtig positivt. For os i LB er fællesskabet og det at sikre hinanden en vigtig del af vores DNA, og det er det tydeligvis også hos vores medlemmer, siger Sune Bille Larsen

Du kan læse medlemsundersøgelsen her.

Om LB Forsikrings medlemspanel:

LB Forsikrings medlemspanel er et panel af medlemmer på tværs af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring, der frivilligt har meldt sig.  Alle i panelet er over 18 år.