LB Fonden giver 1 million til projekter om indlæring og pædagogik for børn, sårbare og 2-sprogede

LB Fonden støtter i år bl.a. en ny app til indskolingselever, en app til undervisning af 2-sprogede elever på erhvervsskoler og en styrkelse af sprogindsatsen i dagtilbud for de 0-6 årige.

Hvert år uddeler LB Fonden midler til projekter, der kan skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv, og som kan blive af betydning for større dele af undervisningsområdet mellem børnehave- og universitetsniveau. 

”I år har det gennemgående tema været at styrke pædagogik og læring i en brydningstid”, siger Finn Pedersen, formand for LB Fondens bestyrelse og fortsætter, ”Vi har i den sammenhæng haft for øje, hvordan vi i højere grad kan få høj faglighed og kreativitet til at spille sammen i undervisningen".
I alt har fem projekter i år fået bevilget penge fra LB Fonden. Det gælder eksempelvis et projekt, der skal udvikle en app målrettet tosprogede elever på erhvervsskoler. Flere elever har i dag sproglige udfordringer i forbindelse med at tilegne sig faglig viden. Med app’en søges dette afhjulpet fra to sider: Læreren leverer via app’en instruerende og forklarende materiale som eleverne kan få fat i via tekst, lyd, billeder eller video – altså som det allerede foregår de fleste steder. Det nye i projektet er, at eleven får mulighed for selv at konstruere forståelsen af de faglige begreber, ved at producere tekst, lyd, billeder osv. og lægge resultatet ind via app’en, få respons og således fastholde de faglige begreber.

Et andet projekt, der modtager støtte i år, går under titlen ”Sproggaven – det starter med sprog”. Fokus er her på sprogindsatsen i dagtilbud for de 0 -6 årige og metoden er dialogisk læsning. Formålet er at støtte kommende skolestartere med utilstrækkelige sprogfærdigheder i tide, idet erfaringen viser, at børnene ellers kan udvikle læse- og skrivevanskeligheder i skolen og dermed få svært ved at følge undervisningen i folkeskolen.

”Vi håber, at vi med LB Fondens midler er med til at gøre en forskel for gode iværksættere rundt om i landet, der gennem deres ideer og projekter kan gøre en forskel for børn og unge i forbindelse med deres indlæring, både når det gælder de helt tidlige år såvel som for unge der ønsker at tage en erhvervsuddannelse”, siger Finn Pedersen. 
De fem prismodtagere vil efterfølgende formidle, hvordan det er gået, når projekterne afsluttes. Det bliver herefter videreformidlet på LB Foreningens hjemmeside eller i andre relevante fora.
Uddelingen fra LB Fonden til Almengørende Formål finder sted tirsdag den 8. december 2015 kl. 17.00 i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 3. 1208 København K.