LB Forsikring etablerer nyt videnscenter til forhindring af skader

Et helt nyt videnscenter skal hjælpe Danmarks største medlemsejede forsikringsfælleskab, LB Forsikring, med at finde frem til løsninger, der kan hjælpe selskabets mere end 400.000 medlemmer til at forhindre skader, før de sker.

Videnscenter for Forhindring. Det er navnet på LB Forsikrings helt nye satsning, der skal give mere luft under vingerne til forsikringsselskabets strategiske målsætning om at gøre forsikring overflødig blandt andet ved at gå fra forsikring til forhindring. 

Alene over de kommende 5 år forventer LB Forsikring at bruge i omegnen af en kvart milliard kroner på tiltag, der skal medvirke til, at selskabets medlemmer får reduceret eller helt forhindret skader som eksempelvis vandskader eller trafikskader. Det nye Videnscenter for Forhindring skal dokumentere og skabe ny viden. En opbygning af viden der i høj grad kommer til at ske sammen med andre.

Sammen med DTU er første projekt netop igangsat og handler om adfærd knyttet til stigende vand og vandskader.

”For kunne lappe hullerne i taget, skal man vide, hvor de er. Det gælder for den enkelte husejer, og det gælder helt overordnet for os som forsikringsselskab, når vi ser på områder som eksempelvis stigende grundvand, trafiksikkerhed og sågar områder som stress og trivsel for vores 400.000 medlemmer. Med Videnscenter for Forhindring øger vi nu vores egen vidensproduktion, samtidig med at vi i vid udstrækning deler vores viden med vores omverden. De udfordringer vores medlemmer har, har samfundet i almindelighed også,” siger Mikkel Frost Kopenhagen, direktør for Strategi og Innovation i LB Forsikring.

Samarbejde med DTU om klimaadfærd

Det nye videnscenter har netop startet sit første vidensprojekt, der handler om at hjælpe DTU med at skaffe viden og data på oplevet risiko og holdning til behovet for at nedbringe oversvømmelsesrisikoen gennem investering i klimatilpasning. Hos DTU glæder man sig til at kunne få del i den viden, LB Forsikrings medlemmer ligger inde med.

”Ideen med projektet er at forstå, hvordan folk opfatter den information, de får om risiko for oversvømmelser og stigende vand pga. storm eller kraftigt nedbør. Hvordan påvirker informationerne om risiko deres vilje til handling? Målet er naturligvis på sigt at få folk til at tage forholdsregler, så vi får færre oversvømmelser, men i første omgang undersøger vi folks risikovillighed over for de informationer, de får. Her har det en stor værdi at have en stor målgruppe, der er fordelt over hele landet, og det har LB Forsikring”, siger Professor i Klima og økonomi Kirsten Halsnæs fra DTU.

”Samarbejdet med DTU er et godt eksempel på, hvordan vi gerne vil samarbejde med andre om at frembringe viden, der skaber værdi for hele samfundet. Og vi glæder os til at indgå i lignende samarbejder med andre uddannelsesorganisationer, NGO’er mv. inden for områder som klima, mobilitet og velfærd,” siger Mikkel Frost.

Videncenter for Forhindring er etableret som en del af LB Forsikrings strategi og innovations afdeling og centret får per 1. april Kenneth Wolstrup som ansvarlig.