Vi mener selv vi kører godt, men vil gerne ændre vaner i trafikken

Bilister bliver udpeget som mest uopmærksomme i trafikken, men vi er villige til at ændre adfærd, hvis det kan højne trafiksikkerheden. Det viser en ny undersøgelse lavet blandt LB Forsikrings medlemmer.

I forrige uge startede Rådet for Sikker Trafik deres kampagne om uopmærksomhed i trafikken, og spørger man LB Forsikrings medlemmer, er der god grund til at sætte fokus på det. Hele 84 % af de adspurgte medlemmer mener i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad, at andre trafikanter er uopmærksomme i trafikken. Samtidig vurderer de bilister som de mest uopmærksomme i trafikken efterfulgt af cyklister.

-Vi ved at uopmærksomhed i trafikken kan være virkelig farligt og koste liv, samtidig ved vi også fra Rådet fra Sikker Trafik, at 70% af det der stjæler opmærksomheden for en bilist, sker inde i bilen. Det understøtter vores medlemsundersøgelse også. Her er det kun halvdelen med 49%, der angiver, at de fx aldrig rører deres mobiltelefon under kørsel, og mere end to tredjedele mener andre trafikanter er uopmærksomme i trafikken, siger Sune Bille Larsen, chef for LB Forsikrings innovationshub LBeta.

Undersøgelsen viser samtidig, at LB Forsikrings medlemmer har stor tiltro til deres egne evner som bilister, selvom den tiltro ikke er helt så stor, når det kommer til andres evner til at køre sikkert. 79% af de adspurgte mener i høj grad eller meget høj grad at de er gode bilister. Men ser man på, om de mener danskerne er gode bilister, er det kun 28% der mener det i høj eller meget høj grad.

-Det er nok en meget klassisk tilgang til ens egne evner. Her har man lidt lettere ved at se fejl hos andre end hos en selv. Vi kan dog se i svarene, at hele 71% vil være villige til at ændre deres kørselsadfærd for at højne trafiksikkerheden. Det synes vi er meget positivt. Særligt set i lyset af, at vi netop har lanceret pilotprojektet Bilist+, hvor vi giver vores medlemmer indsigt i deres egen kørsel, og belønner dem med rabat i selvrisikoen, hvis de kører godt, siger Sune Bille Larsen.

Ser man på, hvad LB Forsikrings medlemmer mener vil forbedre trafiksikkerheden, er de to største svarmuligheder mere politikontrol og strengere straffe for brug af mobiltelefoner under kørsel. Der er dog lidt forskel på, hvad mænd og kvinder mener vil virke.

-Hos de kvindelige respondenter mener 35% at strengere straffe for brug af mobiltelefoner under kørsel vil hjælpe, mens kun 29% af de mandlige respondenter mener det, og så er det omvendt på svarmuligheden med mere politikontrol. Her tror 30% af mændene det vil hjælpe, mens kun 20% af kvinderne, har svaret det. Men begge grupper mener altså at kontrol og straf, vil være gode måder at højne trafiksikkerheden, siger Sune Bille Larsen.

Ens for begge parter i undersøgelsen er det dog, at man er mest bekymret for, at ens familie, andre mennesker eller en selv kommer til skade i et trafikuheld. Kun 11% er høj grad eller meget høj grad bekymret for, at deres bil kommer til skade i et trafikuheld. Det glæder Sune Bille Larsen

-Selvom vi som forsikringsselskab har rigtig mange sager med bilskader, så er det altid tusinde gange værre, med personskader end skader på døde ting. Det ved vi godt i LB Forsikring, og det ved vores medlemmer også, siger Sune Bille Larsen.

Undersøgelsen er fortaget i oktober 2020 i LB Forsikrings medlemspanel, der er rekrutteret blandt LB Forsikrings over 400.000 medlemmer. Der har deltaget 2868 medlemmer i undersøgelsen, der alle er over 18 år og som har kørekort. Af respondenterne er 48,7 % kvinder og 51,3% mænd.

Se hele undersøgelsen her