LB Forsikring sænker priserne og tilbagebetaler 44 mio. kroner til medlemmerne

I 2015 kommer LB Forsikring ud med en vækst i bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat på 3,7% og et resultat på godt 130 mio. kroner før skat. Medlemstallet er steget med over 10.000 og LB Forsikring har nu mere end 370.000 medlemmer.

LB Forsikring omfatter forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring med flere end 370.000 medlemmer.

I 2015 er bruttopræmieindtægterne før anciennitetsrabat steget med lige knap 94 mio. kr. til 2.633,4 mio. kr., hvilket er en tilfredsstillende udvikling. Erstatningsudgifterne udgør 2.112,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,2 % fra 2014. Stigningen skyldes især usædvanligt lave skade¬frekvenser i 2014. En samlet bruttoerstatningsprocent før anciennitetsrabat på 80,2 % svarer til forventningerne for 2015. Samlet set ender LB Forsikring ud med et resultat før skat på 130,9 mio. kr., hvilket er lavere end forventet, primært drevet af et faldende investeringsafkast.

Igen i år tilbagebetaler LB Forsikring 25% af resultatet før skat og medlemmerne får således del af overskuddet af såvel forsikringsdriften som investeringsvirksomheden. Dette betyder, at medlemmerne får 43,6 mio. kroner i overskudsdeling. Pengene udbetales i juni 2016.

”Vi har fået flere medlemmer, øget antallet af policer og øget bruttopræmieindtægterne, selv i et år, hvor vi satte priserne ned på vores husforsikring med knap 80 mio. kroner. Som så mange andre, er vi blevet ramt af et hårdt år for afkast på investeringerne i 2015, og derfor er vi glade for, at vi fortsat kan præstere vækst i LB Forsikring. I år rammer vi en combined ratio før anciennitetsrabat på 95,6 %, hvilket er helt i tråd med vores målsætning og som sikrer, at pengene arbejder til fordel for medlemmerne ” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring. I 2016 sænker LB Forsikring desuden prisen på bilforsikring med 90 mio., hvilket kommer nye såvel som eksisterende medlemmer til gode.

Fokus på medlemstilfredshed og den digitale agenda

Vi er meget stolte af, at vi i 2015 fortsat ligger allerøverst i EPSI’s årlige kundetilfredshedsundersøgelse, vandt årets Loyalty Award fra Loyalty Group og for syvende gang i træk får kåret et af vores forsikringsprodukter til ”Bedst i test” af Forbrugerrådet. Vi har et højt fokus på medlemstilfredshed og bruger proaktivt eksterne analyser og interne tilfredshedsmålinger til at forbedre vores service og forsikringsprodukter. Det er med til at sikre, at vi fortsat er i stand til at vokse,” siger Anne Mette Toftegaard.

”Vi er dog også klar over, at det ikke må blive en sovepude. Derfor har vi i øjeblikket ekstra fokus på, hvordan vi fremadrettet kan bibeholde vores position og her får de digitale muligheder en stor rolle. Vi vil over de næste år øge vores fokus og investeringer betydeligt indenfor det digitale område. Det gælder både i forhold til de medlemsvendte platforme som web, sociale platforme og digitale services, men også i de bagvedliggende it-systemer, der kan være med til at optimere vores service overfor medlemmerne fremadrettet,” siger Anne Mette Toftegaard.

Der tages forbehold for, at årsregnskabet skal godkendes på generalforsamlingen fredag den 15. april 2016.

Pressekontakt
For mere information kontakt presseansvarlig Christophe Kirkegaard på 40 73 13 09.