Vækst i medlemstal og stigning i præmieindtægter


LB Forsikring rundede 385.000 medlemmer og fik 11.700 nye medlemmer i 2018. Der er vækst i bruttopræmieindtægter, et overskud på forsikringsdriften, mens investeringerne gav underskud i 2018.

LB Forsikring omfatter forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Bruttopræmieindtægterne steg med 1,9% i 2018 og landede på 2.906,8 mio. kr. Samarbejdet med FDM stoppede ved udgangen af 2017, og korrigeres der for FDM-porteføljen steg præmieindtægterne med hele 9,2% i 2018. Samtidig er erstatningsudgifterne faldet med 119,8 mio. kr., hvilket bringer erstatningsprocenten ned på 75,3%, når der korrigeres for et positivt afløbsresultat og vejrligsrelaterede skader. Resultatet af investeringsvirksomheden gav et underskud på 65,6 mio. hvilket hovedsageligt skyldes den negative stemning, der har kendetegnet de finansielle markeder gennem det meste af 2018.

LB Forsikrings samlede resultat før skat og loyalitetsrabat ender således på 430,5 mio. kr., drevet af et godt forsikringsteknisk resultat, afløbsgevinster, en forbedret lønsomhed samt porteføljevederlag for salg af FDM-portefølje.

”Vi er tilfredse med vores forsikringstekniske resultat, hvor vi ser en pæn vækst på bruttopræmier, specielt når vi renser tallene for afgange af FDM Forsikring, der stod for ca. 6,7% af bruttopræmieindtægterne i 2017. Til gengæld har den negative stemning på de finansielle markeder i 2018 også ramt os, hvilket giver os et ikke tilfredsstillende investeringsresultat”, siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Nyt IT-kernesystem og medarbejdertilfredshed i top

LB Forsikring er ved at implementere nyt it-kernesystem, og de første medlemmer blev flyttet over i det nye system i 2018. Det er den største enkeltstående strategiske investering i LB Forsikrings historie med flere end 100 medarbejdere involveret. Og med udgangen af første halvår 2019 er det målet, at alle 385.000 medlemmer er flyttet over i det nye system. ”Det har krævet en ekstraordinær indsats fra alle medarbejdere i en periode på flere år, og derfor er jeg stolt af, at vi i Ennova’s medarbejder-tilfredshedsmåling ligger helt i toppen, hvad angår medarbejdertilfredshed i den finansielle branche,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Fokus på medlemstilfredshed og loyalitet

”Markedet for forsikring er i forandring. Der er sket sammenlægninger, skift i samarbejdskonstellationer og digitale spillere har set dagens lys. Og derfor vurderer vi også kontinuerligt vores produkters konkurrenceevne og følger vores medlemmers tilfredshed. Vi bruger aktivt interne målinger, men også uafhængige eksterne analyser, som fx den årlige EPSI tilfredshedsmåling, hvor vi ligger placeret i toppen og Loyalty Groups loyalitetsindeks, som vi i 2018 vandt for 7. år i træk”, siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.

Pressekontakt

For mere information kontakt presseansvarlig Christophe Kirkegaard på telefon 40 73 13 09.

Fakta om LB Forsikring

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Med over 385.000 medlemmer er LB Forsikring i dag det 3. største forsikringsselskab på privatmarkedet blandt sammenlignelige selskaber og består af forsikringsgrupperne: Lærerstandens Brandforsikring for dem med undervisning som hovederhverv og pædagoger, Bauta Forsikring for sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, Runa Forsikring for FTF- og AC-grupper. Læs mere på www.lbforsikring.dk