Forsikringsselskab sælger portefølje af domicilejendomme i Indre By

LB Forsikring A/S har solgt en portefølje på seks domicilejendomme som led i selskabets udflytning til nyt hovedsæde på Amerika Plads. Køberen er ejendomsselskabet Jeudan A/S i en af de største ejendomshandler i København K i flere år. Colliers har bistået sælger i salgstransaktionen.

Ejendommene, der tilsammen udgjorde LB Koncernens hovedsæde, omfatter seks ejendomme i midten af København, beliggende på hhv. Farvergade 2-8 og 17, Kompagnistræde 41 og 43, Kompagnistræde 39/Vandkunsten 8 samt Vandkunsten 10. Samlet set har porteføljen et etageareal på ca. 15.000 m2, primært anvendt til kontorformål.

”Det har været en vemodig proces at tage afsked med Farvergade og de omkringliggende ejendomme, hvor LB Forsikring A/S har haft til huse siden 1957. Derfor glædede vi os også over den meget store interesse for porteføljen fra både danske og udenlandske investorer. Vi modtog i alt ca. 20 bud på porteføljen, og vi er tilfredse med resultatet,” udtaler Jan Kamp Justesen, CFO i LB Forsikring A/S. 

Køberen af porteføljen er det danske børsnoterede ejendomsselskab Jeudan A/S til en samlet pris på over 400 mio. kr. 

Øget fokus på kontorejendomme i København K
Årsagen til salget er, at LB Forsikring A/S netop er flyttet til et nyt domicil på Amerika Plads, hvor virksomhedens knap 800 medarbejdere kan sidde på samme lokation i stedet for på forskellige adresser, som det var tilfældet før flytningen. 
På trods af, at porteføljen er blevet sat til salg midt i COVID-19 nedlukningen, blev porteføljen mødt med stor opmærksomhed blandt ejendomsinvestorerne. 

”Kontormarkedet har længe været præget af stor efterspørgsel, som har presset lejepriserne op og afkastkravene ned. Hvor investoraktiviteten historisk set har været koncentreret omkring nyere kontorejendomme i Københavns udviklingsområder, ser vi for tiden en øget fokus på centrale beliggenheder,” siger Jacob Bruun Borring, Manager for Colliers Capital Markets, som har forestået salget. 

Stærkt investeringsmarked trods krise
”Transaktionen understreger endnu engang, at det danske ejendomsmarked stadig er særdeles interessant for udenlandske investorer. En række af buddene var fra investorer, som ikke tidligere har investeret på det danske marked, og selvom det var en dansk køber, der denne gang løb med porteføljen, forventer vi, at flere nye investorer etablerer sig i Danmark de kommende år,” siger Peter Winther, CEO for Colliers Danmark.


YDERLIGERE INFORMATION
Marie Grabow Westergaard, pressechef, LB Forsikring A/S, mobil: 31 43 82 33
Peter Winther, CEO, Colliers, mobil: 28 19 66 76.
Jacob Bruun Borring, Manager, Colliers, mobil: 31 34 80 33