LB Forsikring sætter turbo på innovation med ny international partner

LB Forsikring har indgået et nyt og spændende samarbejde med en Insurtech Venture Capital Fund. Samarbejdet skal være med til at skabe nye innovative produkter, løsninger og services til gavn for medlemmerne.

LB Forsikring sætter turbo på arbejdet med innovation gennem et nyt partnerskab Fin TLV, der er en international spiller indenfor Fintech og Insuretech. FinTLV har hovedsæde i Tel Aviv i Israel, der er kendt for sin stærke iværksætter kultur og stærke forskningsinstitutioner, og hvor den danske stat ligeledes har åbnet et innovationscenter tilbage i 2016.

”Vi har i en længere periode søgt efter en stærk samarbejdspartner til at styrke vores arbejde med innovation. Vi har i den sammenhæng også kigget udenfor Danmarks grænser i områder, hvor iværksættere og venture kultur bliver prioriteret højt, og her er Israel meget højt placeret. Samarbejde med startups er vejen til nye spændende løsninger, som kan bidrage til at udvikle LB Forsikring. Vi har dog meget tidligt erfaret, at vi kan have svært ved at være ude i marken og spotte alle interessante muligheder. Derfor har vi målrettet søgt efter partnerskaber, som kan hjælpe os med at skabe kontakt til startups og andre relevante partnere – både på dansk bane, men også uden for Danmark”, siger Christophe Kirkegaard, Sektionsdirektør for Kommunikation, Marketing & CSR i LB Forsikring.

”Hvor andre deltager i acceleratorprogrammer, hvor man møder startups som måske/måske ikke passer til ens organisation, har vi fra start valgt en mere fokuseret tilgang og har søgt en partner, som kan hjælpe os med at spotte muligheder og startups der passer netop til LB Forsikring og vores ønske om at skabe værdi for vores medlemmer”, siger Christophe Kirkegaard.

FinTLV, som har en række af Insurtech startups i deres portefølje, hvor mange har fokus på IoT og kunstig intelligens. Derudover har FinTLV et strategisk partnerskab med Sapiens, leverandøren af det kernesystem som LB Forsikring er i gang med at implementere. 

”Vi har været i tæt dialog med FinTLV for at sikre, at de har en dyb forståelse for LB Forsikrings forretningsmodel som medlemsejet såvel som vores værdier. FinTLV har således haft interview med alle vores direktører samt flere medarbejdere. Helt konkret skal FinTLV løbende finde internationale startups, som vil være relevante for os at undersøge nærmere og eventuelt indlede samarbejde med. I forlængelse heraf hjælper FinTLV os med at etablere samarbejdet med de konkrete startups og gennemføre et såkaldt proof-of-concepts, så vi kan sætte turbo på vores innovationsarbejde og udvikle nye innovative løsninger, som kan skabe værdi for vores medlemmer. Samarbejdet med FinTLV starter reelt op nu, og vi håber allerede at kunne præsentere nye tiltag i løbet af de næste 6 måneder”, siger Christophe Kirkegaard.

Ud over FinTLV har LB Forsikring løbende muligheder som ligger i danske og nordiske samarbejder og startups. LB Forsikring er medlem af Copenhagen FinTech og ligeledes en del af EURESA og ICMIF, som er henholdsvis et europæiske innovationssamarbejde blandt gensidige selskaber og et globalt netværk af gensidige selskaber.

Om LB Forsikring

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Med knap 400.000 medlemmer er LB Forsikring i dag det 3. største forsikringsselskab på privatmarkedet og består af forsikringsgrupperne: Lærerstandens Brandforsikring for undervisere, pædagoger og andre uddannelseserhverv, Bauta Forsikring for sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, Runa Forsikring for diverse andre faggrupper. Læs mere på www.lbforsikring.dk

Fakta om FinTLV:

FinTLV er en early stage fintech og insurtech venture kapital fond, som også har et Open Innovation program for globale forsikringsselskaber. FinTLV har specielt fokus på startups som udvikler løsninger baseret på kunstig intelligens, big data og blockchain, og startups som arbejder indenfor IoT og Cyperrisk. De er grundlagt i 2016, har hovedkvarter i Tel Aviv i Israel og har 3.500 startups tilknyttet deres netværk. Se mere på www.fintlv.com

For yderligere information

LB Forsikring, Christophe Kirkegaard, Sektionsdirektør, Kommunikation, Marketing & CSR, tlf. 40 73 13 09, chrk@lb.dk