PFA og LB Forsikring indgår strategisk samarbejde

PFA og LB Forsikring har indgået aftale om, at PFA’s kunder kan tegne deres private skadeforsikringer i LB Forsikring. Fælles værdier og sammenlignelige forretningsmodeller har været centralt for indgåelsen af samarbejdet, der træder i kraft 1. januar 2020.

LB Forsikring og PFA har indgået et nyt strategisk samarbejde, der bl.a. betyder, at PFA’s kunder fra 1. januar 2020 kan tegne deres private skadeforsikringer i LB Forsikring.

”Jeg er meget glad for at kunne præsentere dette samarbejde til vores mange kunder, som giver dem adgang til nogle af markedets bedste og mest fordelagtige skadeforsikringer. Det er endnu en styrkelse af de fordele, der er ved at være kunde i PFA. Samtidig betyder det meget for os, at vi indgår et samarbejde med en virksomhed, der har et godt omdømme, og ligesom PFA er ejet af kunderne med fokus på at skabe den maksimale værdi for dem,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Ud over det forretningsmæssige potentiale for begge parter, har det været meget centralt, at de to virksomheder har stærke fællestræk og et enslydende værdisæt i deres forretningsmodeller.

”Vi er rigtig glade for, at dette samarbejde er kommet i stand. Det har haft stor betydning for os, at PFA er kundeejet og med et værdisæt, som er meget lig vores. For LB Forsikring handler det om at sikre, at alt vi gør, kommer medlemmerne til gode. Og gennem dette samarbejde bliver vi flere medlemmer i LB Forsikring, så vi på sigt kan sænke enhedsomkostningerne yderligere og samtidig udvikle nye spændende forsikringsløsninger til gavn for alle vores medlemmer,” siger Anne Mette Toftegaard, CEO i LB Forsikring.

Et samarbejde med gensidige fordele

PFA’s kunder vil fremover kunne tegne skadeforsikringer som indbo-, hus- og bilforsikringer hos LB. Det sker i en ny PFA-gruppe på linje med selskabets øvrige brands. PFA vil henvise privatkunder, der er interesseret i at modtage tilbud på skadeforsikring, til LB Forsikring.

PFA får således mulighed for at tilbyde sine kunder attraktive skadeforsikringsprodukter med henblik på at styrke kundernes loyalitet over for PFA. Samtidig får LB Forsikring adgang til flere medlemmer med henblik på at opnå synergier, stordriftsfordele og større innovationskraft til fordel for alle medlemmer.

Samarbejdet indebærer også, at de af LB Forsikrings medlemmer, der ikke er dækket i forvejen, får mulighed for at benytte livs- og pensionsprodukter hos PFA. Endelig overgår LB Forsikrings medarbejderes pensionsordning også til PFA.

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med ca. 1,3 mio. kunder, og LB Forsikring er i dag Danmarks tredjestørste forsikringsselskab inden for privat skadeforsikring med knap 400.000 medlemmer.

For yderligere information

PFA, Kristian Lund Pedersen, Pressechef, 39 17 58 79, klp@pfa.dk
LB Forsikring, Christophe Kirkegaard, Sektionsdirektør, Kommunikation, Marketing & CSR, tlf. 40 73 13 09, chrk@lb.dk

Om PFA

PFA er Danmarks største kommercielle kundeejede pensionsselskab med ca. 600 mia. kr. under forvaltning og 1,3 mio. pensionskunder. PFA blev dannet i 1917 og har en mere end 100 år lang historie som kundeejet selskab, hvor hele grundfundamentet bygger på at gøre en positiv forskel i kundernes liv. Det gælder på pensionsområdet i forhold til opsparing og i forhold til at sikre kunderne økonomisk i tilfælde af sygdom og ulykke. Samtidig har PFA de seneste år udviklet nye værditilbud inden for seniorområdet, bolig, sundhed og i relation til opsparing af private midler. PFA har en model for overskuds- og risikodeling kaldet KundeKapital, der gør det muligt at sende overskud tilbage til kunderne. Læs mere på www.pfa.dk

Om LB Forsikring

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Med knap 400.000 medlemmer er LB Forsikring i dag det 3. største forsikringsselskab på privatmarkedet og består af forsikringsgrupperne: Lærerstandens Brandforsikring for undervisere, pædagoger og andre uddannelseserhverv, Bauta Forsikring for sygeplejersker og andre inden for sundhedssektoren, Runa Forsikring for diverse andre faggrupper. LB Forsikring har siden sin etablering i 1880 haft et stålsat fokus på at være det bedste medlemsejede forsikringsselskab, hvor ”pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne”.  Dette fokus har været med til at skabe en stærk position på markedet med de mest loyale medlemmer i branchen, og i marts 2019 blev LB Forsikring kåret som den finansielle virksomhed, som danskerne har mest tillid til.

Foto af seancen. Fra højre ses Jan Kamp Justesen, Direktør i LB Forsikring, Anne Mette Toftegaard, CEO i LB Forsikring og Allan Polack, Group CEO i PFA.

 

Maj 2019