Med ny klimastrategi vil LB Forsikring med til Paris

LB Forsikring sætter et klart mål for sine investeringer og viser, at mindre investorer har et ansvar og en rolle i den grønne omstilling.

De godt 8 mia. kr. der bliver investeret for hos LB Forsikring skal fremadrettet investeres med endnu større omtanke for klimaet, så det medlemsejede forsikringsselskab via sine investeringer, gør deres for at begrænse verdens CO2 udledning. Det er kernen i den nye klimastrategi, LB Forsikring netop har vedtaget.

- Vores investeringer har i et godt stykke tid bevæget sig i en mere klimabevidst retning, og nu skruer vi op for tempoet. Vi vil investere fremtidssikkert og leve op til en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader i 2030. Det er vores måde ikke bare at bakke op om Paris-aftalen, men at sige, vi vil med til Paris, siger Jan Kamp Justesen, CFO i LB Forsikring, og fortsætter:

- Vi gør det her, fordi vi vil, og fordi vi synes, det er det rigtige at gøre. Vi er et medlemsejet forsikringsfællesskab, og vi er bygget på et ønske om at passe på hinanden og fællesskabet. Det er en del af vores fundament, at vi opfører os ordentligt, tager ansvar og hjælper, hvor vi kan. Det er for os også at gå aktivt ind i klimadagsordenen.

Selvom klimastrategier ofte har været på dagsordenen i finansbranchen, har grønne mål for investeringer mest været noget, de store investorer som pensionsselskaberne har defineret mål for. Jan Kamp Justesen håber dog, at LB Forsikrings klimastrategi kan inspirere andre små og mellemstore finansbranche investorer.

- Vi har investeringer for godt 8 mia. kr. og det er ikke ligegyldigt, hvad vi investerer i. Hverken for os, vores medlemmer eller samfundet. Derfor vil vi gerne hæve barren for, hvordan vi investerer, siger Jan Kamp Justesen.

Investeringer skal enten udvikle eller afvikles

LB Forsikrings klimastrategi har fire konkrete ambitioner for sine investeringer frem mod 2030. Den første ambition handler om at få flere af de investeringer, der aktivt optager CO2 fra atmosfæren, eller som har fokus på en grøn-omstilling, som fx skove, grøn infrastruktur eller bæredygtige ejendomme.

- Vi har sat os en ambition om at have 20 % bæredygtige og impact investeringer inden 2030, og i dag har vi næsten 10 % i porteføljen, siger Jan Kamp Justesen.

De andre ambitioner kommer til at kræve en del mere arbejde både fra LB Forsikring og deres investeringsforvaltere, når investeringerne skal udvælges, men også fra de selskaber, der investeres i.

-Vi tror på, at vi kommer længst ved at påvirke og udvikle vores investeringer i den rigtige retning. Vi har set flere eksempler på, at virksomheder er i stand til at omstille sig og flytte deres forretning væk fra fossile brændsler og mod mere bæredygtige løsninger. Den transformation lykkes kun, hvis man som investor er villig til at investere, så der er kapital til at gennemføre transformationen, siger Jan Kamp Justesen og fortsætter:

-Vi har med maksimumsgrænser for fossile investeringer og frasalg af traditionelle investeringer hos forvaltere til mere fossil-frie alternativer haft fokus på området siden 2016. I 2020 var ca. 1 pct af vores investeringer i aktier og kreditobligationer i selskaber. Det spor skærper vi nu, og vi stiller som krav, at de selskaber, der opererer inden for vores maksimum grænser, skal have en strategi for grøn omstilling

LB Forsikrings klimastrategiske mål:

• Vores investeringer skal leve op til Paris-aftalen om at begrænse den globale gennemsnitstemperatur til godt under 2 grader og maksimalt 1,5 grader i 2030.

Fire ambitioner for at nå målet:

  • 20 % bæredygtige og impact investeringer i 2030.

     

  • 40 % ESG-investeringer i 2030.

     

  • Udfase fossile investeringer i 2030.

     

  • 40 % reduktion i CO2-aftrykket i 2030.

 

Læs mere om strategien her