Vandskader kan totalskade ens hjem, men kun få er meget bekymret for det rammer dem

Kun 9 % af adspurgte i en ny undersøgelse fra LB Forsikring er i meget høj grad eller høj grad bekymret for at få vandskader fra sprængte rør eller skybrud. Har man haft en vandskade er det tal dog næsten seks gange højere.

Skybrudssæsonen er over os. 2021 havde den næst-vådeste maj i 147 år, og med 28 dages regn i træk kunne man forstille sig, at mange har været en ekstra tur i kælderrummet for at se, om der er kommet vand ind. En ny undersøgelse fra LB Forsikrings medlemspanel viser dog, at har man ikke haft en vandskade før, så er regnvejr eller gamle rør ikke noget, der giver søvnløse nætter.

I undersøgelsen, der er foretaget i LB Forsikrings medlemspanel, er 2379 medlemmer blevet spurgt om, hvorvidt de havde haft en vandskade fra enten et sprængt rør eller på grund af skybrud, storm eller oversvømmelse. De med en vandskade blev herefter spurgt, om de var blevet mere opmærksomme på fremtidige skader. Ligesom det samlede panel blev det.

- Har man haft en vandskade, så er man meget mere opmærksom. 60% af dem, der har haft vand i kælderen eller andre rum på grund af vejret, angiver, at de i meget høj grad eller høj grad er opmærksomme på vejrvarsler. For folk med vandskader fra rør er det 48% der angiver, at de i meget høj grad, eller høj grad er opmærksomme på nye vandskader. Spørger vi det samlede panel er det kun 9% af de mere end 2300 adspurgte, der bekymret for vandskader fra enten rør eller vejret, siger Kenneth Wolstrup, der ansvarlig for LB Forsikrings Videncenter for Forhindring.

Selvom man ikke er så bekymret for en vandskade, er LB Forsikrings medlemmer dog villige til at gøre noget for at undgå det. Undersøgelsen viser, at 61 % finder det meget sandsynligt eller sandsynligt, at de selv ville gøre noget for at forhindre det, hvis de kunne.

- Man er måske ikke så bekymret for at få en vandskade, men over halvdelen vil gerne selv gøre noget for at slippe for det. Samtidig svarer 18 % af de adspurgte faktisk, at de er villige til at betale 5000 kr. eller mere for at sikre sig mod vandskader, så mange er klar over, at det er en meget indgribende skade at få vand ind i huset, siger Kenneth Wolstrup.

Rørskader er flest og dyrest

Tal fra Forsikring og Pension viser, at der i 2019 blev udbetalt for mere end 2,4 mia. kr. til vandskader forårsaget af både rørskader og vejrskader. Den største post i vandskaderegnskabet er dog klart vandskader forårsaget af sprængte eller lækkede rør. Det kostede 2,2 mia. kr. i erstatninger i 2019.

- Man hører ofte om skybrud og stormskader i medierne, men faktisk er de hyppigste og mest alvorlige vandskader i hjemmet rørskader. Det kan være rør der springer, så man straks opdager det, men det kan også være små læk, der i længden kan give meget alvorlige skader på ens hus, siger Kenneth Wolstrup.

Videncenteret er en del af LB Forsikrings innovative Hub LBeta, hvor de netop nu arbejder for at prøve at forhindre den slags skader.

- I LBeta er vi netop nu ved at teste en intelligent, digital vandalarm lavet af iHomes Nordic ved navn LeakBot hos vores medlemmer. LeakBot advarer dig via en app, hvis der skulle være en lækage et sted på dine forbrugsvandsrør, og den har været på markedet et stykke tid. Vi undersøger, hvor tidligt man kan stoppe en vandskade, men i lige så høj grad hvordan vores medlemmer har det med at have installeret sådan et device i deres hjem, forklarer Kenneth Wolstrup, og fortsætter:

- Vores overordnede mål er at forhindre skader. Det kan kun lade sig gøre i samspil med vores medlemmer, så det er vigtigt for os, at de også er med i processen.

Planen er at LeakBot over den næste måned skal ud til 1000 medlemmer, der får lov til at teste den gratis af. Hvis forsøget er en succes, kan den lille alarm blive tilbudt til flere medlemmer i fremtiden.

Se hele undersøgelsen her.