100.000 kr. til kunstprojekt på dit uddannelsessted

I LB mener vi, at kunsten gør en forskel for samfundet; den udfordrer vanetænkning, prøver grænser af og udvikler børn såvel som voksne. Den gør os bedre til at reflektere og tænke kreativt og gør os åbne for erfaringer.

Derfor giver LB Foreningen hvert år op til 100.000 kroner til kunstprojekter på tre uddannelsessteder rundt omkring i landet. Projekterne skal både inddrage børn eller studerende og skabe et varigt værk af kulturel og kunstnerisk værdi.

Der uddeles ikke kunstsponsorater i 2023, men tag et kig på tidligere projekter herunder. 

Har I uddybende spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Nicoline Skjærlund på nisk@lb.dk.

Vejledning til ansøgning af kunstsponsorat

Hvem kan søge et sponsorat?

I 2021-2022 kunne uddannelsessteder indenfor postnummer 3700-4799 søge et kunstsponsorat. 

Uddannelsessteder dækker over alt fra børnehaver, private/frie grundskoler*, efterskoler, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige uddannelser, professionshøjskoler, erhvervsakademier til universitetsuddannelser.


Hvor mange penge kan der ansøges om?

Man kan ansøge om op til 100.000 kroner. 

Betingelser for tildeling af et sponsorat 

Kunstsponsoratet skal munde ud i et permanent værk/udsmykning til uddannelsesstedet, hvorfor det skal udføres inden for genren billedkunst, skulptur, kunsthåndværk eller design.

Værket/udsmykningen skal udføres i samarbejde med en kunstner – gerne en lokal kunstner fra området.  

Det er ligeledes et krav, at der før, under eller efter udsmykningens udførelse lægges stor vægt på, at børnene/de unge bliver inddraget i en kreativ proces med kunstneren omkring den specifikke udsmykning. 

Ansøgningen skal indeholde følgende generelle informationer:

 • Hvem der er ansøger
 • En beskrivelse af udsmykningen
 • En beskrivelse af, hvordan udsmykningen skal udføres, inkl. materialevalg 
 • Hvilke børn/unge (alder/klassetrin) fra uddannelsesstedet, der inddrages i projektet
 • Hvilken forventet effekt udsmykningen og dennes proces vil have for børnene/de unge
 • Hvor udsmykningen skal placeres på uddannelsesstedet
 • En detaljeret budgetbeskrivelse
 • CV for kunstneren/kunstnerne skal vedlægges. Hvis kunstneren er ansat på uddannelsesstedet eller på anden vis har nære relationer hertil, bør det fremgå.  

Ansøgningsfrist  

8. april 2022. 

Hvem vurderer ansøgningen? 

Ansøgningen vurderes af en komité fra LB Foreningen. 

Hvem skal ansøgningen sendes til? 

Ansøgningen sendes til Nicoline Skjærlund, nisk@lb.dk 


* Kunstsponsoraterne var i 2015-2018 alene forbeholdt folkeskoler, mens perioden 2019-2022 er forbeholdt alle andre uddannelsessteder end folkeskoler.

Kunstprojekter vi har støttet

2022

 • Professionshøjskolen Absalon – Campus Roskilde
 • Skole og Ungecenter Concura
 • Undervisningscentret Sølager

Læs mere om projekterne her

2021

 • Københavns åbne Gymnasium
 • Daginstitutionen Solsikken
 • Aurehøj Gymnasium 

Læs mere om projekterne her

2020

2017

 • Skolen ved Gurrevej, Helsingør. Se billeder fra projektet her.
 • Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby. Se billeder fra projektet her.
 • Herstedlund Skole, Albertslund. Se billeder fra projektet her