LB Foreningens Fond

Fondens formål er at yde støtte til formål af fælles interesse for lærerstanden, herunder understøttelser til læreres efterladte ægtefæller og børn. Fonden støtter alene indenfor disse formål.

1.

Hvis man er en organisation og ønsker at søge til projekter af fælles interesse for lærerstanden, skal man søge gennem sam-uddeling med LB Fonden:

LB Foreningens Fond uddeler i 2023 sammen med LB Fonden penge til projekter på undervisningsområdet, der har fokus på verdensmål 4 'kvalitetsuddannelse’. 
Projekterne skal arbejde med at mindske læringsuligheden blandt børn og unge. Læs mere her.

2.

Hvis man ønsker at søge til personlige formål skal man stile sin ansøgning til LB Foreningens fond nedenstående e-mail. Vær opmærksom på, at man skal have tilknytning til lærerstanden (fx. som efterladt eller barn af lærer) . 

Fonden uddeler omkring en halv million årligt.

Fonden har ingen formel ansøgningsprocedure eller frister. Vanligt behandles ansøgninger dog på fondens to bestyrelsesmøder i december og april.

---

Kontakt
Legatsekretær, Cecilia Brandenhoff
Telefon: 33 48 54 03
E-mail: kontakt@lbforeningen.dk