Vores klima og Miljø

LB Forsikring er som en vidensvirksomhed ikke miljøtung i traditionel forstand. Udviklingen på klima og miljø har dog en stor indflydelse på vores forretning. Derfor har vi en ambition om, at være med til at tage ansvar for vores allesammens klima og miljø. Vores primære fokusområder er indtil videre energi, affald og investeringer. Du kan læse mere om energi og affald i afsnittet her.

Vi har i 2017 ikke haft selvstændige politikker for miljø- og klimapåvirkninger, men vil i 2018 fastlægge politik og mål på klima og miljøområdet.


Energi

Med næsten 650 medarbejdere i et ældre domicil i Københavns indre by har vi i 2017 brugt over 900.000 kWh på energi. Det giver et Co2 udslip på 218,7 tons (kilde: Energinets Miljødeklarering af 1 kWh el 2017) eller det samme som ca. 200 husstande. (Dansk Energi anslår et gennemsnitlig privat husstands forbrug til at være 4.450 kWh). Vi har valgt at kompensere vores Co2-udslip gennem et klimapartnerskab med Ørsted, hvor vi med RECS-beviser understøtter efterspørgslen og dermed også udbygningen af dansk vindenergi.

I 2018 vil vi implementere et nyt monitoreringssystem, som vil give os en endnu mere detaljeret screening af vores energiforbrug. På baggrund af de nye data vil vi identificere relevante energibesparende initiativer og sætte realistiske og ambitiøse målsætninger for vores fremtidige energibesparelser. 

 

Affald

I december 2017 har vi igangsat et projekt omkring affaldshåndtering, der skal øge vores nuværende andel af affald til genanvendelse. Vi forventer i 2018 at etablere konkrete målsætninger på området. I alt producerede vi over 60 tons affald. 
 
MainLayout.Basket [ ]