Vores medarbejdere

Vores vigtigste ressource er vores over 700 medarbejdere. God service til vores medlemmer hviler på at vores medarbejdere er både dygtige og motiverede og alle medarbejdere fortjener et godt arbejdsliv. Det er vores ansvar, og det er derfor vi siger, at man i LB Forsikring får et job, der dækker bedre
 
I afsnittet her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med at skabe gode forhold for medarbejdere. Og på https://www.lbforsikring.dk/job kan du læse om karrieremuligheder i LB Forsikring. 

Arbejdsglæde

Det er altid vigtigt, at arbejdsglæden er i top, men da vi i 2018 er ved at implementere et nyt forsikringssystem, som påvirker arbejdsgange for mange af os, er vi særligt optagede af, hvordan det går. Derfor er vi også stolte af, at vi ikke bare fastholder en høj arbejdsglæde i en periode med forandringer, men øger den, så vi nu er på en del førsteplads, når det kommer til højeste arbejdsglæde i finansbranchen. 

Medarbejdertilfredshed

2015

2017

2018

Arbejdsglæde

74 (73)

78 (72)

81

Loyalitet

84 (77)

86 (77)

88

Skala fra 1-100. Kilde: Ennova A/S. () angiver finansbranchens gennemsnit.

 

Udover arbejdsglæde holder vi også godt øje med udviklingen i personaleomsætning og anciennitet, der kan være med til at fortælle om evnen til at fastholde dygtige medarbejdere.

 

 

2015

2016

2017

Personaleomsætning % for fastansatte

8,2

8,0 (12,5 %)

8,7 % (11,8)

Anciennitet i år

8,9

8,4

7,98

Tallene er opgjort på baggrund af FA's vejledning om samme. ( ) angiver finansbranchens gennemsnit.

 

Repræsentation og overenskomst

I LB Forsikring har vi et godt og konstruktivt samarbejde med de faglige repræsentanter gennem vores samarbejdsudvalg, som har fokus på relevante arbejdsforhold og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Vores medarbejdere er således omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet (FF), dog med undtagelse af ledere, enkelte specialister og studentermedhjælpere.
 

Sundhed

Sunde og raske medarbejdere er væsentlige for at sikre en velfungerende arbejdsplads og udtryk for samme. Derfor har vi etableret en sundhedsordning, massageordning og kostpolitik, ligesom vi løbende følger udviklingen i sygefravær.

 

 

2016

2017

Mål 2018

Sygefravær for fuldtidsansatte i LB Forsikring angivet i %

3,7 % (3,5)

3,8% (?)

3,8%

Tallene er opgjort på baggrund af Fælles vejledning fra af FA, DFL og Finansforbundet.
() angiver forsikringsbranchens gennemsnit.

 

 


Arbejdsmiljø

Som supplement til den 3-årige Arbejdspladsvurdering (APV) har vi etableret en ordning, hvor medarbejderne har mulighed for at komme med forslag til forbedringer og gøre opmærksom på problemer med det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø til arbejdsmiljøudvalget, som består af repræsentanter valgt blandt medarbejdere og ledere. 

Medio 2015 gennemførte vi den lovpligtige APV undersøgelse, hvor det overordnede resultat viste 77 % tilfredshed, 15 % hverken eller, 6 % utilfredse og 2 % meget utilfredse. Der foretages ny APV i 2018. Ambitionen er, at det nuværende tilfredshedsniveau fastholdes.

Mangfoldighed

I LB Forsikring skal der være plads til alle, der kan og vil være med til at skabe et meningsfuldt forsikringsfællesskab, hvor medlemmerne og god dækning er i centrum.
Ikke alle ens, men alle skal behandles lige. Derfor sætter en ære i at have lige muligheder for alle uanset køn, etnicitet, alder, handicap, seksualitet eller religion
.

 

Kønsfordeling; andel kvinder

2017

Direktion

33%

Overordnede ledere

38% (25%)

Alle ledere

48% (30%)

Bestyrelsen i LB Forsikring

22 %

Tallene er opgjort på baggrund af FA vejledning om samme. ( ) angiver finansbranchens gennemsnit.

 

MainLayout.Basket [ ]