Vores medlemmer

Som medlemsejet forsikringsselskab er høj tilfredshed blandt vores medlemsgrupper en af vores vigtigste målsætninger.
Det betyder, at vi arbejder efter en række principper i vores skadesbehandling: Hav tillid til medlemmerne, vær hjælpsom og tag ansvar, vær nærværende og i øjenhøjde. 
Derudover måler vi løbende vores kundetilfredshed og loyalitet for at sikre, at vi lever op til medlemmernes forventninger.


Medlemstilfredshed

For at vurdere kundetilfredsheden bruger LB Forsikring ligesom resten af forsikringsbranchen den såkaldte EPSI score.

 

LB Forsikring ligger på et flot niveau på alle vores brands. Vi tror på, at det er et resultat af enkle og gennemskuelige produkter og fokus på servicering af vores medlemmer; hvor vi sikrer, at medlemmerne har de rigtige dækninger og vi tager hånd om medlemmerne, når uheldet er ude.

 

EPSI kundetilfredshed

2015

2016

2017

Forsikringsbranchens gennemsnit

77,4

76,2

77,7

Runa

80,3

79,9

80,1

Bauta

83,0

82,5

82,5

Lærerstandens Brandforsikring

85,1

84,0

84,7

Skala fra 1-100. Kilde: EPSI rating

 

 

Loyalitet

En metode til at afgøre om kunder er tilfredse er ved at undersøge, om de forbliver kunder. Derfor holder vi øje med, hvor mange år medlemmerne forbliver hos os, og hvorvidt de anbefaler os til andre.

Derfor er vi stolte af, at vi flere år i træk har taget førstepladsen i Loyalty Grups brancheundersøgelse.

Loyalitet

2015

2017

Lærerstandens Brandforsikring

88 (69)

87 (70)

Skala fra 1-100. Kilde: Brancheindex Forsikring, Loyalty Group
() angiver forsikringsbranchens gennemsnit


Image

FinansWatch har sammen med Wilke lavet en undersøgelse af det bedste image i finansbranchen. Her scorer LB Forsikring højest på tværs af alle brands både i 2016 og 2017.

Bedste image i forsikringsbranchen

2016

2017

LB Forsikring

81 (66)

88 (72)

Skala fra 1-100. Kilde: YouGov
() angiver forsikringsbranchens gennemsnit


Klager

På trods af en høj medlemstilfredshed oplever vi en sjælden gang, at et medlem klager til Ankenævnet for forsikring. Det er vores mål, at så få medlemmer som muligt ser sig nødsaget til at klage. Derfor er det også væsentligt for os, om vi får medhold, da det er en indikation på, om vi agerer med ret og rimelighed overfor vores medlemmer. 

Klagestatistik; Hus, indbo, bil m.m.

2015

2016

Markedsandel i %

7,7 %

7,8 %

Klager i % /antal

7,9 % / 42
(100 % /532)

3,7 % / 13
(100 % /351)

Medhold i klagesager % /antal

81 % / 34
(76,7 % /408)

84,6 % / 11
(78,1 % /274)

Kilde: ankeforsikring.dk
() angiver forsikringsbranchen gennemsnit


Bedst-i-test

LB Forsikring er af Forbrugerrådet Tænk vurderet bedst-i-test eller anbefalet i de seneste 12 tests, hvor LB Forsikring har deltaget. Det er en blåstempling, der betyder, at vores medlemmer kan regne med forsikringer af den bedste kvalitet. 

11 x  1x  

Forebyggelse

Den bedste forsikring er forebyggelse. Derfor vil vi gerne hjælpe vores medlemmer til at passe på sig selv og fællesskabet. Vi arbejder aktivt med forebyggelse i samarbejde med en række samarbejdspartnere, ligesom vi indtænker det i vores forsikringer, skadesudbedringer og information til vores medlemmer. 

Læs mere om tips og gode råd omkring forebyggelse her

Datasikkerhed

Vi har i 2017 skærpet fokus på beskyttelsen af data. Beskyttelse af personfølsomme data er afgørende for, om medlemmerne har tillid til os. Databeskyttelse er et centralt element i udviklingen af det  nye forsikringssystem, som implementeres i disse år.
MainLayout.Basket [ ]