Vores tilgang

FN Global Compact

LB Forsikring har i 2017 tilsluttet sig UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift – det man populært sagt kan kalde verdens største klub for bæredygtige virksomheder. Med tilslutningen forpligter LB Forsikring sig til at arbejde for forbedringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforbedringer og bekæmpelse af korruption. Læs vores Letter of Commitment fra administrerende direktør, Anne Mette Toftegaard.
 

Afrapportering og politikker

Rapporter
Vores afrapportering omkring vores arbejde med samfundsansvar er en integreret del af LB Koncernens årsrapport. Derudover har vi i forlængelse af vores tilslutning til FN Global Compact forpligtet os til, at aflægge årlig status til FN. 

Politikker
Vi har udviklet politikker på væsentlige indsats områder. Du vil kunne findes under de enkelte emner i afsnittet om samfundsansvar såfremt en udformet. Det er nemlig vores ambition at være så åbne som muligt i vores tilgang til arbejdet med samfundsansvar. Savner du konkret information om emnet, kan du altid skrive til csr@lb.dk 

 

Ansvarlig leverandørstyring

I  2017  har  vi  påbegyndt  arbejdet  med  et  nyt  koncept  for  ansvarlig   leverandørstyring.   Vi   vil   i   2018   arbejde   med   at  etablere  et  kodeks  for  vores  leverandører  inden  for  områderne   arbejdsforhold,   menneskerettigheder,   klima   og  miljø  samt  korruption.  Vi  vil  desuden  lave  konkrete  risikovurderinger  i  forhold  til  ovennævnte  parametre  og  udvikle screeningsværktøjer, der vil fungere som et centralt element  i  dialogen  med  vores  leverandører  i  forhold  til  deres kapacitetsopbygning på området.
 

Whistleblower

I overensstemmelse med lovkravene har vi i LB koncernen en whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere  anonymt  at  indberette  brud  på  den  finansielle  lovgivning.

Der har ikke været nogen indberetninger til whistleblower-ordningen i 2017.

 
MainLayout.Basket [ ]