Bliv elev i LB Forsikring

Vil du gerne forandre og være noget særligt for andre? Her er din mulighed for at få mere substans i dit arbejdsliv og blive finanselev hos os med en masse fordele:

 • Du bliver en del af et elevhold på tværs af LB, og I følges ad på skoleophold
 • Du lærer en masse om forsikring og lærer automatisk også en masse om, hvad god medlemsservice er
 • På det personlige plan ved vi, at du får en masse personlige kompetencer med dig
 • Du får løn samtidig med, at du er på skole

Finanselev med fokus på skade

Skadesektionen består af fem afdelinger: Bygning/Indbo, Ulykke og Sundhed, Bil, Lønsikring og Hund samt Rejse. Du får mulighed for at rokere rundt.

Du er med i hele skadeforløbet fra at fastlægge årsagerne til skaden, skadens omfang og at hjælpe vores medlemmer videre. Dine 3 vigtigste opgaver vil være at:

 • Besvare henvendelser fra vores medlemmer via telefon og digitale kanaler
 • Modtage og anlægge skader i vores IT-system
 • Behandle eksisterede skader og sikre, at de bliver afsluttet og dokumenteret korrekt

 

Finanselev med fokus på salg og service

Du bliver en del af teamet i Salg og Medlemsservice. Vi er ca. 110 kolleger, og vores opgave er at servicere nye og eksisterende medlemmer. Dine 5 vigtigste opgaver vil være:

 • Salg og service over telefonen til nye og eksisterende medlemmer
 • Serviceopkald, hvor du gennemgår medlemmernes forsikringsforhold  
 • Besvare mails fra medlemmerne
 • Rådgivning og fastholdelse
 • Ringe på leads fra samarbejdspartnere

Om uddannelsesforløbet

Uddannelsen er 2-årig, og tager dig igennem 4 semestre med hvert sit fokus.

1. semester - er et grundforløb, hvor du får en bred indføring i alle områder af den finansielle branche.

2. semester - er specialeforløbet, hvor du specialiserer dig inden for henholdsvis skadeforsikring og pension. Semestret afsluttes med en mundtlig caseeksamen.

3. og 4. semester - er semestre, hvor du skiftevis har specialefag og tværfaglige fag. Du afslutter med en fagprøve