Anne Mette Kirkegaard

Klageansvarlig

Sådan kan du klage

Klag til den relevante afdeling

Har du spørgsmål til en anmeldt skade, en købt forsikring, eller forstår du ikke vores afgørelse, anbefaler vi, at du tager kontakt til den afdeling, der har behandlet din henvendelse. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål. Har du ikke telefonnummeret på den relevante afdeling, kan du ringe på {{contactphone}}.

Klag til LB Forsikrings klageansvarlige afdeling

Er du ikke tilfreds efter kontakt til den relevante afdeling, kan du sende din klage pr. e-mail til klage@lb.dk og skrive ”Klageansvarlig, Anne Mette Kirkegaard – police- eller skadenummer” i emnefeltet eller sende din klage til adressen:

LB Forsikring
Att.: Klageansvarlig, Anne Mette Kirkegaard
Farvergade 17
DK-1463 København K.

Din klage skal indeholde følgende oplysninger:

  • Police- eller skadenummer
  • Navn og adresse
  • En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse, og hvad du ønsker at opnå med din klage
  • Vær opmærksom på, at der er enkelte filtyper, vi ikke kan modtage. Se hvilke filtyper, vi modtager.

Ring til LB Forsikrings klageansvarlige afdeling

Du kan også klage ved at ringe til os på 33 48 59 58. Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

Hvornår får du svar på din klage

Vi vurderer sagen igen, og du modtager vores svar hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din klage.

Klag til Ankenævnet for Forsikring

Ønsker du efter revurdering af sagen hos den klageansvarlige fortsat at klage over afgørelsen, har du mulighed for at rette henvendelse til Ankenævnet for Forsikring. På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside kan du læse om en række forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager. Gå til hjemmesiden her.

Forsikringsoplysningen

Visse sager kan ikke behandles af Ankenævnet for Forsikring. Det drejer sig bl.a. om sager, der vedrører en modparts forsikringsselskab, fx en modparts ansvarsforsikringsselskab.

I disse tilfælde kan du i stedet henvende dig til Forsikringsoplysningen, der kan vejlede dig om, hvordan du kan komme videre med din sag. Gå til hjemmesiden her.

Klag via EU-Kommissionens online klageportal

Har du købt en forsikring online hos os, og har du bopæl i et EU-land, kan du også klage via EU-kommissionens online klageportal. Find formularen her.

Hvis du klager via EU-Kommissionens online klageportal, skal du skrive LB Forsikring e-mailadresse: klage@lb.dk.

MainLayout.Basket [ ]