Whistleblowerordningen i LB Forsikring

LB Forsikring A/S (herefter LB Forsikring) har oprettet en whistleblowerordning, som giver mulighed for at indberette mistanke om ulovlig adfærd i forhold til den finansielle lovgivning, indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold samt overtrædelser af visse områder af EU-retten. Herudover er der også mulighed for at indberette om krænkende adfærd i LB Forsikring, fx sexchikane og mobning.

Formålet med whistleblowerordningen i LB Forsikring er at sikre, at oplysninger om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold – eller mistanke herom – hurtigt og fortroligt kan blive indberettet til en uafhængig og selvstændig enhed, der kan vurdere, hvilke tiltag der er behov for. 

Det er frivilligt at anvende LB Forsikrings whistleblowerordning til at indberette mulige lovovertrædelser og krænkende adfærd. 

Spørgsmål til whistleblowerordningen?

Har du spørgsmål til whistleblowerordningen i LB Forsikring kan du kontakte chef for Compliance, Mathilde Hylleberg Andersen på mail mahn@lb.dk eller telefon 33 11 77 55.